Actieplan Utrecht zijn we samen Utrecht een stad voor al haar inwoners: verhalen uit de praktijk

Meer wij, minder zij. Onder de noemer ‘Utrecht zijn we samen’ werken we met elkaar aan verbinding tussen Utrechters.

  • We helpen ouders waar nodig bij de opvoeding van hun kinderen.
  • Leren professionals de signalen van radicalisering te herkennen (en dat is niet het uiterlijk).
  • Helpen jongeren die zich gediscrimineerd voelen een baan te vinden.
  • Met de training Multicultureel Vakmanschap helpen we professionals hun werk te doen zonder vooroordelen én met kennis van diverse culturele achtergronden.
  • Leerlingen op een Utrechtse middelbare school weten voortaan hoe ze nepnieuws kunnen herkennen.

Met deze verhalen (pdf, 3,6 MB) laten we de dagelijkse praktijk van onze aanpak van polarisatie en radicalisering zien. Verhalen van docenten, jongerenwerkers, politieagenten, buurtwerkers, een jobhunter, ambtenaren, sociaal makelaars, trainers, gespreksleiders en vele anderen. Hun betrokkenheid zorgt ervoor dat Utrechters elkaar kennen en gekend worden en rekening houden met elkaar. Dit is de basis van onze samenleving en vraagt betrokkenheid van ons allemaal.

Lees de verhalen uit de praktijk

utrecht zijn we samen, utrechse aanpak van radicalisering, foto met verschillende mensen

Hulp en contact

Telefoon: 14 030
E-mail: uzws@utrecht.nl