Informatie voor professionals Informele zorg

Onder de titel ‘Informele zorg: dé motor van de stad’ organiseerde de gemeente op 8 juni 2017 een stadsbijeenkomst over vrijwillige inzet in zorg en ondersteuning in Utrecht. Uit de bijeenkomst bleek dat het de informele zorg, de samenwerking tussen beroepskrachten en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers nog steviger kan. We willen we de informele zorg verbeteren door dit in thema’s uit te werken. We zoeken deelnemers voor deze werkgroepen.

De thema's van de werkgroepen zijn:

1. Ontwikkeling stedelijk platform

2. Samenwerking in de wijk

3. Deskundigheidsbevordering en waardering van vrijwilligers

Meld u aan!

Elke werkgroep heeft 2 bijeenkomsten: 24 augustus  en  eind oktober in het stadskantoor. Hierin wordt de volgende stadsbijeenkomst van 26 oktober voorbereid. Geef u op door te mailen naar meedoennaarvermogen@utrecht.nl. Geef in de mail ook aan voor welke workshop u belangstelling hebt.

Bijeenkomst 24 augustus:

Werkgroep 1 (ontwikkeling stedelijk platform) van 14.00 – 15.30 uur

Werkgroep 2 (samenwerking in de wijk) van 9.30-11.00 uur

Werkgroep 3 (deskundigheidsbevordering en waardering vrijwilligers) van 16.00 – 17.30 uur 

Hebt u belangstelling, maar ziet u geen mogelijkheden bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn? Laat het ons dan weten. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Achtergrond

Wethouder Kees Diepenveen opende de bijeenkomst 12 juni en sprak zijn grote waardering uit voor die mensen die zich vrijwillig inzetten.

 ‘Een stad zonder informele zorg is ondenkbaar’.

Ruim 60 vrijwilligers, vertegenwoordigers van buurtinitiatieven,  de kerken, medewerkers van organisaties voor informele zorg, buurtteammedewerkers, sociaal makelaars, gemeenteambtenaren, landelijke koepels en expertisecentra woonden de bijeenkomst ‘Informele zorg: dé motor van de stad’ bij.
Zij –of iemand uit hun organisaties- waren al eerder betrokken bij het traject dat de gemeente Utrecht begin 2017 startte om de informele zorg in Utrecht in kaart te brengen en te kijken hoe we informele zorg in Utrecht kunnen versterken en vernieuwen.
Met elkaar vormen de deelnemers een brede vertegenwoordiging van de diversiteit binnen de Utrechtse informele zorg.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

meedoennaarvermogen@utrecht.nl