Informatie voor professionals Tegengaan eenzaamheid

Voor eenzaamheid bestaat geen eenvoudige oplossing. Wel kunnen we meehelpen aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Bewoners en maatschappelijke partijen hebben hierin een belangrijke rol. Het probleem is niet in iedere wijk en buurt even groot. Daarom gaan we hiermee per wijk aan de slag.

De gemeente financiert initiatieven en organisaties die ontmoeting ondersteunen. Ook dragen we bij aan maatjesprojecten en andere vormen van vrijwilligerswerk. Bewoners en maatschappelijke partijen vervullen hierin een belangrijke rol.

Eenzaamheid vraagt een wijkgerichte aanpak

De inzet en problematiek verschillen per wijk en per buurt. Het tegengaan van eenzaamheid vraagt daarom in iedere wijk een andere aanpak.  De wijken Leidsche Rijn en Overvecht kennen het hoogste percentage eenzamen. Daarom gaan we hier met professionals en inwoners verdiepende gesprekken voeren om er achter te komen
wat er in deze wijken specifiek nodig is om eenzaamheid verder terug te dringen en te voorkomen.

Stadsbrede opgave

Vervoer, ontmoetingsruimtes en informatievoorziening zijn thema’s die voor de hele stad belangrijk bij het tegengaan van eenzaamheid. Hiermee gaan we de komende tijd aan de slag.

Stadsbijeenkomst over eenzaamheid

Bewoners en professionals hebben meegedacht over aandachtspunten en acties. Iedere Utrechtse wijk geeft hier nu zelf een vervolg aan. De gemeente ondersteunt dit proces.
Lees het verslag van de stadsbijeenkomst over eenzaamheid (pdf, 55 kB)

De eerste pagina bevat algemene informatie over eenzaamheid in Utrecht. De volgende pagina’s geven weer welke zaken er per wijk benoemd zijn. Wat gaat goed? Wat kan beter? En welke concrete acties kunnen worden ondernomen?

Voor vragen en opmerkingen over de wijkgerichte aanpak kan je contact opnemen met het wijkbureau. Als het gaat over de stadsbrede opgave of de opgaven in Leidsche Rijn en Overvecht, laat het dan weten door een email te sturen naar secretariaatmeedoennaarvermogen@utrecht.nl. Zet in het onderwerp 'Stedelijke aanpak eenzaamheid'.

Hulp en contact

Telefoonnummer

14 030

E-mail

secretariaatmeedoennaarvermogen@utrecht.nl