Informatie voor professionals Schulddienstverlening

De gemeente voert de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening uit. Hiervoor heeft de gemeente 2 uitvoerende teams bij de afdeling Werk en Inkomen. De toegang voor inwoners naar schulddienstverlening verloopt via de Buurtteams. We vatten schulddienstverlening op als aanvullende zorg (spoor 3) van het Utrechtse zorgmodel.

In Utrecht zijn veel partijen actief op het gebied van schuldhulp. Via de website www.geldwijzer030.nl hebben we het rijke aanbod binnen Utrecht bij elkaar gebracht om het zoeken voor inwoners gemakkelijker te maken.

Toegang

Er zijn 2 belangrijke redenen waarom we de toegang tot schulddienstverlening hebben georganiseerd via de Buurtteams:

  1. Schulden staan meestal niet op zichzelf, vaak spelen andere problemen ook een rol. Het Buurtteam kijkt integraal naar de situatie en kan ondersteuning bieden op diverse terreinen. Door de toegang naar schulddienstverlening te verleggen naar het Buurtteam sluiten we aan bij het vernieuwde zorgmodel in Utrecht, waarbij een schuldentraject een aanbod is binnen spoor 3 (aanvullende zorg).
  2. We willen de toegang laagdrempeliger maken: mensen melden zich doorgaans veel te laat, de schuld is dan al hoog opgelopen. Het Buurtteam is een laagdrempelige voorziening, dichtbij huis en gemakkelijk om even binnen te lopen.

Vernieuwd werkproces

De toegang via de Buurtteams is ontwikkeld door de gemeente Utrecht (de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling en Werk en Inkomen), de Buurtteamorganisatie Sociaal, de Buurtteamorganisatie Jeugd en Gezin en U-Centraal. Het werkproces rondom de toegang is beschreven in een gezamenlijk visiedocument (pdf, 124 kB) en in detail uitgewerkt in een procesbeschrijving (pdf, 260 kB).

Het werkproces is ook in beeld gebracht in een filmpje:

Uitzondering voor specifieke doelgroepen

Niet alle doelgroepen komen bij schulddienstverlening terecht via de Buurtteams. Er zijn voor sommige specifieke groepen uitzonderingen gemaakt. Bekijk hier de uitzonderingen (pdf, 75 kB).

Instrumenten en voorzieningen schulddienstverlening

Diverse partijen hebben instrumenten of voorzieningen om inwoners te ondersteunen bij hun financiële problemen of schulden. Bekijk hier het overzicht van de belangrijkste instrumenten en voorzieningen (pdf, 55 kB).

Inwoners krijgen een aanvraagformulier voor gemeentelijke schulddienstverlening via het Buurtteam. Indien de inwoner weigert naar het Buurtteam te gaan en er op staat om zich rechtstreeks tot de gemeente te wenden, kan hij contact opnemen met Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht.

Crisis en voorkomen huisuitzetting

Werk en Inkomen heeft een crisisteam, dat permanent bereikbaar is via telefoonnummer 030 – 28 66 112. Dit team zorgt voor het afwenden van een crisis en het creëren van de mogelijkheid om de klant te helpen via de reguliere Schulddienstverlening. Indien er sprake is van een bedreigende situatie wordt binnen 3 werkdagen de crisis afgewend.

Er is sprake van crisis indien er sprake is van één van de volgende situaties of een combinatie daarvan: 

Crisissituaties met gewenste resultaten
Er is sprake van crisis indien er sprake is van één van de volgende situaties of een combinatie daarvan:  Gewenst resultaat: er is een garantie op betaling vaste lasten (*) en de crisis is afgewend, dat wil zeggen:
Aanzegging tot woningontruiming (de ontruimingsdatum is bekend)De woning van de cliënt wordt niet ontruimd
Aankondiging afsluiting van energieCliënt wordt niet afgesloten van energie

Aankondiging afsluiting water
Cliënt wordt niet afgesloten van water
Aankondiging afsluiting stadsverwarmingCliënt wordt niet afgesloten van stadsverwarming

Voorkomen huisuitzetting (VH) betreft een specifieke aanpak om woningontruiming te voorkomen. Wanneer een inwoner kandidaat lijkt te zijn voor VH volgt een aannamegesprek met de woonconsulent van de corporatie en de VH aandachtsfunctionaris uit Buurtteam Sociaal die de inwoner in het kader van VH zal gaan ondersteunen. De corporatie besluit uiteindelijk of een inwoner in het traject komt. Bij aanname bevriest de corporatie het vonnis tot uitzetting en de huurachterstand. Hierdoor komt er tijd om het inkomen op orde te krijgen en de lopende huur te betalen.

De inwoner moet bij aanname voorwaarden accepteren en hiervoor tekenen. De voorwaarden zijn onder andere budgetbeheer en het opvolgen van de adviezen van het Buurtteam en Werk en Inkomen.

Daarna plant het buurtteam een driegesprek met de cliënt en een trajectbegeleider van Werk en Inkomen; alle organisaties hebben hiervoor enkele medewerkers aangewezen omdat het een specialisme betreft. Elke drie maanden voeren Buurtteam, Woningbouwcorporatie en Werk en Inkomen een voortgangsgesprek met de inwoner.