Informatie voor professionals Zorgmodel

Het Utrechtse zorgmodel

De gemeente is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning – op basis van de Wmo – en voor de zorg voor jeugd – op basis van de Jeugdwet. Onze ambitie is de ondersteuning en zorg effectief en efficiënt te organiseren. Wij vinden dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun welzijn en gezondheid. Daarom doen we een beroep op wat iemand zelf kan, met hulp van familie, vrienden of buren. Maar niet iedereen kan zijn of haar problemen op eigen kracht de baas.  En niet iedereen beschikt over een netwerk waarop hij een beroep kan doen. In dat geval nemen we als gemeente onze verantwoordelijkheid. Waarbij we overigens de ‘regie’ over de ondersteuning of de zorg toch zoveel mogelijk in handen laten van de cliënt of het gezin.

Het Utrechtse zorgmodel – of kortweg het Utrechtse model, zoals we het gedoopt hebben – omvat drie ‘sporen’ en tien ‘leidende principes’.

plaatje 3 sporen

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030