Informatie voor professionals Leidende principes

De leidende principes

Een betere en efficiëntere zorg voor de inwoners van de stad die beter is afgestemd op de behoeften van de inwoner, dichter bij huis geboden wordt en zich sterker richt op het versterken van wat de inwoner wél kan in plaats van focus op wat niet goed gaat. Dit hebben wij vertaald in de leidende principes:

 • Normaliseren en uitgaan van de mogelijkheden
  • Positief pedagogisch klimaat
  • Eigen regie is vanzelfsprekend
  • Gewoon opvoeden in plaats van problematiseren
 • De cliënt/ het gezin in het dagelijks leven vormt het uitgangspunt
  • Eén gezin, één plan, één hulpverlener
  • Focus op mogelijkheden
  • In gesprek mét cliënt/gezin in plaats van over cliënt/gezien
 •  De inhoud is leidend, niet het systeem
  • Mensen zijn belangrijker dan regels, we bieden maatwerk
  • Ruimte voor professionals en professionele afwegingen
  • Zorg en begeleiding dichtbij
  • Transparante en eenvoudige verantwoording
 • De veiligheid van kinderen vormt altijd de ondergrens
  • Actieve signalering van onveilige situaties
  • Ingrijpen wanneer veiligheid of ontwikkeling van kinderen in gedrang komen

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030