Informatie voor professionals Toegang tot jeugdhulp

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over de toegang tot jeugdhulp.

Hoe krijgen cliënten toegang tot jeugdhulp?

Hoe gaat de gemeente in 2017 om met het persoonsgebonden budget (PGB)?

Wat gebeurt er als een jongere 18 wordt?

Hoe heeft de gemeente Utrecht de aspecten rondom privacy bij de overdracht van persoonlijke cliënt gegevens geregeld?

Hoe weet ik welke gemeente verantwoordelijk is, volgens het woonplaatsbeginsel?

Welke afspraken heeft de gemeente gemaakt over de beschikbaarheid van zorg?

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl