Informatie voor professionals Commissie Passend Alternatief

Soms is voor de begeleiding of behandeling van een kind, jongere of gezin de inzet van specialistische jeugdhulp nodig. De verwijzer (huisarts, buurtteam, jeugdarts of SAVE) verwijst dan door naar een aanbieder die een contract met de gemeente Utrecht heeft. Wanneer de verwijzer geen passend alternatief binnen het gecontracteerde aanbod kan vinden, kan de verwijzer de casus anoniem voorleggen aan de Commissie Passend Alternatief.

De Commissie Passend Alternatief is een commissie van professionals die het College van Burgemeester en Wethouders vertegenwoordigd. De commissie vormt een inhoudelijk oordeel over de hulpvraag in de voorgedragen casus en geeft antwoord op de vraag of passend aanbod beschikbaar is in het gecontracteerde zorgaanbod.
Als de commissie vindt dat er in het gecontracteerde aanbod geen passend aanbod is, dan zal de gemeente de ondersteuning buiten het gecontracteerde aanbod vergoeden en/of de contractwaarde van de gecontracteerde aanbieder die zijn budgetplafond bereikt heeft verhogen.

De Commissie Passend Alternatief in 6 stappen

1. Een dekkend zorglandschap in Utrecht

2. Passend alternatief

3. De Commissie Passend Alternatief

4. Een verzoek indienen bij de Commissie Passend Alternatief

5. Doel van de commissie

6. Samenstelling van de commissie

Hulp en contact Commissie Passend Alternatief

Telefoon

14 030

E-mail

passendalternatief@utrecht.nl