Informatie voor professionals Snel vinden van passende aanvullende jeugdhulp

Het buurtteam, (huis)artsen en SAVE kunnen verwijzen naar specialistische jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Voor het vinden van passende hulp kunt u gebruik maken van het overzicht 'beschikbaarheid bij aanbieders aanvullende jeugdhulp’.

In het overzicht staat:

  • Met welke zorgaanbieders de gemeente Utrecht een overeenkomst heeft afgesloten.
  • Welk type zorg de zorgaanbieder biedt (zorgcategorie).
  • Binnen hoeveel weken na verwijzing de zorg echt kan starten (volgens opgave van de zorgaanbieder).

Overzicht beschikbaarheid bij aanbieders aanvullende jeugdhulp (pdf, 72 kB)

Of bekijk het overzicht als databestand op het open data platform.

We updaten de lijst iedere week met de gegevens die de zorgaanbieders aanleveren.

Uitgangspunt bij verwijzen is dat passende zorg 'zo snel als nodig' start. Gezin en verwijzer bepalen hoe snel dat moet zijn en welke wachttijd eventueel acceptabel is voor deze cliënt.

Meer informatie

Voor vragen over de zorgmogelijkheden of over de wachttijden kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder. Overige vragen over dit overzicht kunt u sturen naar beschikbaarheidzorg@utrecht.nl.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

Beschikbaarheidzorg@utrecht.nl