Informatie voor professionals Verwijsindex

De verwijsindex

De verwijsindex is een hulpmiddel bij de zorg voor kinderen en jongeren. In de verwijsindex kan een professionele hulpverlener of behandelaar registreren dat hij contact heeft met een cliënt. Op deze manier weten professionals van elkaar dat zij bij een bepaalde cliënt betrokken zijn.

Hoe werkt het?

Buurtteams, leerkrachten, hulpverleners en andere professionals die zich zorgen maken over een jeugdige kunnen een melding afgeven  in de verwijsindex. Als een professional een melding in de verwijsindex wil doen, bespreekt hij of zij dit eerst met de ouder/verzorger en/of de jongere. Als er ook andere hulpverleners betrokken zijn bij de jongere kan de betreffende professional dit direct zien. Het is vervolgens de bedoeling dat hij contact opneemt met de andere hulpverlener(s) en eventueel afspreekt wie de regie heeft in de hulpverlening. Zo zorgen we ervoor dat instanties niet langs elkaar heen werken en er geen informatie verloren gaat.
In de verwijsindex staat geen inhoudelijke informatie; alleen de namen en contactgegevens van betrokken professionals worden geregistreerd.

Wie doen er mee?

Er zijn in Utrecht al veel organisaties aangesloten op de verwijsindex. De verwijsindex is een landelijk werkend systeem. Maar per regio of gemeente zijn verschillende keuzes gemaakt over het gebruik van de index.

Meer informatie

Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage of heeft u andere vragen over de verwijsindex, stuur dan een e-mail naar verwijsindex@utrecht.nl. Informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u hier: bezwaar indienen

Heeft u een account in de verwijsindex? Inloggen gaat via www.multisignaal.nl

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
sportsamenleving@
utrecht.nl