Informatie voor professionals Waar werken we aan

De Utrechtse aanpak Zorg voor jeugd

De Utrechtse aanpak van de zorg voor jeugd kenmerkt zich als volgt:

 • sluit aan bij het gewone leven
 • dichtbij beschikbaar
 • regie is bij jeugdigen en het gezin

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste punten waar wij aan werken. Voor kinderen is deze informatie te vinden in de kinderversie Uitvoeringsagenda Zorg voor Jeugd (pdf, 544 kB).

Gewoon opgroeien

Opgroeien in een zo normaal mogelijke situatie en omgeving is het allerbelangrijkst voor kinderen. Óók als zij problemen hebben of als er thuis weinig geld is. Meedoen bij de voetbalclub, naar een reguliere school of op dansles in de buurt. ‘Gewoon opgroeien’ vraagt om een sterke sociale basis. Familieleden, medewerkers en vrijwilligers van kinderopvang, jongerenwerk, sportclub, de juf of meester op school: met elkaar kijken we hoe we het verschil kunnen maken voor kinderen die wat extra’s nodig hebben.

De gemeente verbindt, stimuleert en ondersteunt. Dit blijven we ook de komende jaren doen. Ook helpen we gezinnen met schulden, bij scheiding of met huisvesting. Zo voorkomen we dat deze problemen het gezin ontwrichten, waardoor de situatie voor het kind/de kinderen verslechtert.

Sterke basiszorg

De ‘informele zorg’ door onder meer familie, school, jongerenwerk en opvang is niet altijd voldoende. We zien gelukkig dat de drempel voor jongeren en ouders om hulp te vragen flink is verlaagd. Dit komt door de start van de Utrechtse buurtteams in 2015.

De buurtteams bieden professionele hulp voor iedereen - dichtbij, snel en kosteloos. De waardering voor de buurtteams is hoog (gemiddeld een 8,1) en veel gezinnen kunnen na tijdelijke begeleiding van het buurtteam weer prima zelf verder. Dat is goed nieuws. Het betekent dat er op termijn minder (kostbare) specialistische zorg nodig is.

De komende jaren gaan we dan ook verder met het versterken van de buurtteams. We hebben extra aandacht voor:

 • samenwerking met huisartsen en andere informele zorgpartners
 • verschuiving van een deel van de inzet van de huidige aanvullende zorg naar de buurtteams

Specialistische jeugdhulp

Is de basiszorg niet voldoende? Dan legt de gezinswerker van het buurtteam contact met de juiste specialistische jeugdhulp. Net als bij de basiszorg door het buurtteam willen wij dat ook deze aanvullende hulp voldoet aan de volgende kenmerken:

 • past zo goed mogelijk bij het kind en het gezin
 • laagdrempelig
 • snel
 • dichtbij huis beschikbaar
 • zoveel mogelijk in de eigen buurt

Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen basiszorg (buurtteam), huisartsen en aanvullende zorgaanbieders. Zo ontstaat er een netwerk met specialistische kennis in de buurt.

Jeugdhulp met verblijf

Door (intensieve) inzet van buurtteams en specialistische jeugdhulp kunnen jeugdigen zo lang mogelijk in hun eigen gezin en omgeving opgroeien. Maar soms zijn de problemen of beperkingen zo groot dat thuis wonen niet meer gaat. We willen ervoor zorgen dat het kind dan in een zo normaal mogelijke gezinsomgeving kan opgroeien:

 • met veel inbreng van de ouders
 • op een vaste plek (bij voorkeur in de eigen buurt)
 • met de begeleiding die nodig is om later zelfstandig te kunnen leven
 • met goed onderwijs of werk in de buurt

We onderzoeken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Dat doen we samen met onder meer pleegzorginstellingen en gezinshuizen. Waar mogelijk maken we concrete afspraken.

Jeugdbescherming / SAVE

Bij een onveilige situatie voor een kind, of als justitie betrokken is, werkt het buurtteam nauw samen met het SAVE-team. Die samenwerking bestaat nu een paar jaar en heeft er onder meer voor gezorgd dat minder kinderen onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst worden. Deze vorm van jeugdbescherming nieuwe stijl zetten we de komende jaren dan ook voort.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over zorg voor jeugd in Utrecht? Bekijk dan de volledige lijst Documenten aanpak zorg voor jeugd.

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
jeugd@utrecht.nl