Aanvullende zorg jeugd

spelende kinderen

Veel hulpvragen kan het buurtteam beantwoorden. In overleg kunnen we ook aanvullende zorg inschakelen. Hieronder leest u om welke aanvullende zorg het gaat. Voor deze aanvullende zorg hebt u een verwijzing nodig van het buurtteam of uw huisarts, jeugdarts, SAVE Jeugdbescherming of medisch specialist.

Specialistische jeugdhulp

Specialistische jeugdhulp is bijvoorbeeld intensieve behandeling door een psycholoog of psychiater of begeleiding door een (systeem)therapeut. Ook de dagbehandeling of dagbegeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking valt onder de specialistische jeugdhulp.

KOOS Utrecht (KOOS) en Spoor030 bieden in alle Utrechtse wijken specialistische jeugdhulp. Dichtbij en in teams in de buurt.

Lees meer over specialistische jeugdhulp

Thuisbegeleiding en logeeropvang

Soms kan de spanning in een gezin hoog oplopen. Als het nodig is dan is aanvullende zorg van KOOS en Spoor030 beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan logeeropvang voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Uw kind gaat dan af en toe een weekend uit logeren. Het geeft u de kans om op adem te komen en uw eventuele andere kinderen meer aandacht te geven.

Het buurtteam kan ook thuisbegeleiding inschakelen. Met praktische oplossingen en adviezen krijgt u persoonlijke ondersteuning om de situatie thuis op orde te krijgen.

Pleeggezin

Een pleeggezin kan een oplossing zijn voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Het voordeel is dat ze dan toch in een gezin opgroeien. Een pleeggezin vinden we soms in de familie of vriendenkring. Maar het kan ook een ander gezin zijn. Pleegzorg kan een korte periode zijn of voor lange tijd

Utrecht zoekt pleegouders

Om ervoor te zorgen dat er genoeg pleeggezinnen zijn voor kinderen die dit nodig hebben, zijn er voldoende pleegouders nodig. Samen met KOOS en Spoor030 zoekt de gemeente Utrecht daarom naar nieuwe pleegouders.

Lees meer over wat pleegzorg inhoudt

Pleegzorg standaard tot 21 jaar

Pleegzorg voor Utrechtse jongeren in pleeggezinnen is standaard mogelijk tot een pleegkind 21 jaar wordt. De gemeente volgt hiermee de landelijke afspraak vanuit het Rijk ‘Pleegzorg standaard tot 21 jaar’. Zo kunnen jongeren en jongvolwassenen beter ondersteund worden op weg naar zelfstandigheid en de doelen die ze willen bereiken in hun leven, zoals het vinden van een passende opleiding of werk.

Gezinshuis

Een andere mogelijkheid is een gezinshuis dat wordt geboden door KOOS en Spoor030. In een gezinshuis wonen meestal 4 tot 6 kinderen. Een gezinshuis lijkt zoveel mogelijk op ‘normale’ gezinssituatie. De kinderen worden (tijdelijk) opgevoed en begeleid door een echtpaar met ervaring en opleiding in de jeugdhulp. Ook deze zorg valt onder KOOS en Spoor030.

Verblijf in een instelling voor jeugdhulp

Soms is intensieve zorg nodig die thuis niet geboden kan worden. Een instelling waar uw kind kan wonen én zorg ontvangt, biedt dan uitkomst. Uw kind woont samen met andere kinderen in een leefgroep. De groepsleiding en andere deskundigen helpen uw kind.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl