Jeugd en gezin Pleegzorg standaard tot 21 jaar

Pleegzorg voor Utrechtse jongeren in pleeggezinnen is standaard mogelijk tot een pleegkind 21 jaar wordt. De gemeente volgt hiermee de landelijke afspraak vanuit het Rijk ‘Pleegzorg standaard tot 21 jaar’. De afspraak geldt vanaf 1 juli 2018.

Zo kunnen jongeren en jongvolwassenen beter ondersteund worden op weg naar zelfstandigheid en de doelen die ze willen bereiken in hun leven, zoals het vinden van een passende opleiding of werk.

Maatwerk

Het inzetten van pleegzorg voor jongeren boven de 18 was al mogelijk in Utrecht. Dit gebeurde eerst alleen bij jongeren voor wie dat noodzakelijk was. Dat werd ‘verlengde pleegzorg’ genoemd. Nu wordt pleegzorg tot 21 jaar de standaard. Maar het blijft altijd maatwerk. Wanneer jongeren zelf aangeven dat de pleegzorg eerder dan het 21e jaar kan stoppen, dan kan dit. En ook in de nieuwe situatie is verlengde pleegzorg (tot 22 of 23 jaar) mogelijk, voor die jongeren die het nodig hebben.

Wat betekent dit voor pleegkinderen die 18 worden?

Utrechtse pleegkinderen die dit jaar 18 worden en hun pleegouders worden door hun pleegzorgbegeleiders (van pleegzorgorganisaties Timon, Youké en de Rading) persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe standaard. Daarnaast ontvangen alle Utrechtse pleegouders informatie via de pleegzorgorganisaties.

Pleegkinderen die na 1 juli 2018 in een pleegzorgtraject komen

 • De pleegzorg kan worden verlengd wanneer de jongere en zijn/haar pleegouders dit willen.
 • Vanaf 21 jaar gelden de bepalingen uit de Jeugdwet over verlengde jeugdhulp.
 • Het pleegkind kan na het 18e jaar zelf altijd besluiten om de pleegzorg te beëindigen.

Pleegkinderen die al in een pleegzorgtraject zitten en na 1 juli 2018 18 jaar worden

 • De pleegzorg kan standaard tot 21 jaar worden ingezet.
 • Vanaf 21 jaar gelden de bepalingen uit de Jeugdwet over verlengde jeugdhulp.
 • Het pleegkind kan na het 18e jaar zelf altijd besluiten om de pleegzorg te beëindigen.

Pleegkinderen die voor 1 juli 2018 al gebruik maken van verlengde pleegzorg

 • Het traject kan tot 21 jaar standaard doorlopen.
 • Vanaf 21 jaar gelden de bepalingen uit de Jeugdwet over verlengde jeugdhulp.

Pleegkinderen die tussen 1 januari 2018 en 1 juli 2018 18 jaar zijn geworden en geen gebruik maken van verlengde pleegzorg

 • Het pleegzorgtraject kan tot 21 jaar worden ingezet wanneer het pleegkind en de pleegouders dit willen. Dit valt onder de wettelijke mogelijkheid van voortzetting van jeugdhulp binnen 6 maanden na beëindigen van deze jeugdhulp (artikel 1.1 onder jeugdige van de Jeugdwet).

Pleegkinderen die voor 1 januari 2018 18 jaar zijn geworden en geen gebruik maken van verlengde pleegzorg

 • Zij kunnen in principe geen aanspraak maken op pleegzorg tot 21 jaar op grond van deze bestuurlijke afspraak.
 • De bestuurlijke afspraak gaat in per 1 juli 2018 en is niet met terugwerkende kracht van toepassing. Wel willen we coulance toepassen wanneer op individueel niveau een vraag zich voordoet of verlenging van het pleegzorgtraject toch mogelijk is.  

Vragen?

Ben jij een Utrechtse jongere in pleegzorg of pleegouder en heb je vragen? Neem dan contact op met jouw pleegzorgbegeleider of de pleegzorgorganisatie.