Jeugd en gezin Veranderingen specialistische jeugdhulp vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe aanbieders van specialistische jeugdhulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Maakt uw kind of uw gezin nu gebruik van specialistische jeugdhulp? We hebben afspraken met de hulpverleners gemaakt om te zorgen dat de hulp zo veel mogelijk doorloopt.

Wat is specialistische jeugdhulp?

Veel hulpvragen van kinderen, jongeren en gezinnen kan de huisarts, jeugdarts of het buurtteam beantwoorden. In overleg kunnen zij specialistische jeugdhulp betrekken. Dit is bijvoorbeeld een behandeling door een psycholoog of psychiater, begeleiding door een (systeem)therapeut, begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking, pleegzorg en andere vormen van logeren en wonen van kinderen buiten het eigen gezin enzovoort. Voor specialistische jeugdhulp hebt u een verwijzing nodig van het buurtteam, de huisarts of jeugdarts, SAVE of een medisch specialist.

2 zorgaanbieders voor alle wijken

Zorgaanbieders KOOS en Spoor030 leveren vanaf 1 januari de specialistische jeugdhulp in alle Utrechtse wijken. Zowel KOOS als Spoor030 zijn samenwerkingsverbanden van bestaande aanbieders die nu ook al actief zijn in Utrecht.   

Welke zorg bieden de teams?

Vanaf 1 januari 2020 moeten KOOS en Spoor030 antwoord kunnen geven op alle specialistische jeugdhulpvragen. De teams kunnen individuele hulp bieden, of in groepsverband. KOOS en Spoor030 zorgen ook voor de kinderdagcentra, pleegzorg(begeleiding), gezinshuizen en andere vormen van zorg waarbij kinderen logeren en wonen.

Vak- en speltherapie en intelligentietests

Als vak- en speltherapie of een intelligentietest onderdeel zijn van een behandeling/onderzoek door de specialistische teams, dan valt dit binnen de zorg van de teams. Het is niet mogelijk om dit los van een breder traject in te zetten. Dit was eerder ook niet mogelijk.

Welke zorg bieden de teams niet?

Dyslexiezorg

De specialistische teams in de buurt bieden geen dyslexiezorg. Meer informatie over dyslexiezorg.

Zeer specialistische hulp

Voor sommige vormen van zeer specialistische hulp zijn er aparte afspraken. Deze hulp wordt stedelijk, regionaal, of landelijk georganiseerd en ingekocht. Dit zijn:

 • de ambulante crisisdienst GGZ Jeugd
 • dyslexiezorg
 • de essentiële functies (bovenregionale beschikbare zorg)
 • LTA-zorg (landelijk beschikbare zorg)

De partijen werken samen met deze aanbieders om te zorgen voor een goede aansluiting op de zorg van de buurtgerichte specialistische jeugdhulp.

Welke zorgaanbieder is in welke wijk actief?

Wijken waar KOOS actief is:

 • Leidsche Rijn
 • Vleuten-De Meern
 • West
 • Zuidwest

Wijken waar Spoor030 actief is:

 • Binnenstad
 • Noordoost
 • Noordwest (Ondiep, Pijlsweerd, Zuilen)
 • Oost
 • Overvecht
 • Zuid (Hoograven, Tolsteeg, Lunetten)

Locaties van de teams nog niet bekend

De precieze locaties van de buurtgerichte specialistische teams maken we naar verwachting eind 2019 bekend.

Waarom deze veranderingen?

Met de nieuwe aanbieders vernieuwen en verbeteren we de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. We organiseren vanaf 2020 de specialistische zorg op een andere manier: dichtbij en op maat. Verschillende hulpverleners werken straks samen in teams in de buurt. Dit verbetert er:

 • specialistische hulpverleners zijn dicht bij u en uw kind
 • er zijn minder overdrachten van instelling naar instelling
 • hulpverleners kunnen nog beter samenwerken met het buurtteam, de school, de huisarts of jeugdarts en andere partijen.

De huidige contracten van de gemeente met aanbieders van specialistische jeugdhulp lopen op 1 januari af. We hebben nieuwe aanbieders gevonden voor de periode vanaf 1 januari 2020 die in principe de komende 9 jaar de specialistische jeugdhulp voor Utrecht gaan bieden.

Wat betekent deze overgang voor u?

Maakt uw kind of gezin nu gebruik van specialistische jeugdhulp en loopt deze zorg door na 2019? We hebben afspraken gemaakt om te zorgen dat de hulpverlening zo min mogelijk verandert. Kinderen houden zoveel mogelijk dezelfde vertrouwde hulpverlener. En als uw kind nu in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdhulpinstelling woont, kan uw kind daar blijven wonen.

Als het zorgtraject in 2020 wordt afgerond

Voor deze kinderen/gezinnen verandert er in principe niets. Uw kind of gezin kan het traject afmaken bij uw huidige hulpverlener ook als deze in een buurtgericht team gaat werken van KOOS of Spoor030. U kunt er ook voor kiezen om in dit jaar bij de instelling te blijven waar u nu de zorg ontvangt. Daarnaast kunt er voor kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheden van het buurtgerichte specialistische team in uw eigen buurt.

Als het zorgtraject doorloopt tot na 31 december 2020

Als uw huidige hulpverlener voor KOOS of Spoor030 gaat werken, dan kan deze hulpverlener de zorg blijven bieden. De huidige hulpverlener kan ook de zorg blijven bieden als hij of zij een vrijgevestigde specialist is en straks een contract heeft met KOOS of Spoor030. Of als hij of zij werkt voor een organisatie die straks een samenwerking heeft met KOOS of Spoor030. In het najaar van 2019 kan uw huidige hulpverlener u hier meer over vertellen.

In andere gevallen neemt een hulpverlener van de nieuwe gecontracteerde organisatie de zorg over. Dit gebeurt vóór 1 juli 2020. De huidige hulpverlener gaat ruim voor deze datum met u en uw (pleeg)kind in gesprek. Samen met de nieuwe hulpverlener, om te zorgen voor een goede overdracht.

Uitzonderingen

In uitzonderingssituaties kan de ambulante zorg langer dan 2021 doorlopen bij de huidige zorgaanbieder. Zien u en de huidige jeugdhulpaanbieder inhoudelijk zwaarwegende redenen om niet over te stappen naar een andere hulpverlener? Dan bespreken uw hulpverlener en u dit in 2020 met de aanbieder die de zorg biedt voor de wijk waar uw kind staat ingeschreven.

Zij kunnen natuurlijk blijven wonen waar zij nu wonen. In 2020 heeft de gemeente een contract met aanbieders voor deze zorg. Vanaf 2021 sluiten KOOS en Spoor030 als dat nodig is een contract met aanbieders om de zorg, waaronder de pleegzorgbegeleiding, door te laten lopen. Het zou ondanks deze afspraken kunnen dat locaties door een terugloop in bezetting dicht gaan. In dat geval gaat de aanbieder van de locatie samen met u, uw kind en KOOS of Spoor030 op zoek naar de best passende oplossing. De eventuele behandeling van kinderen in pleeggezinnen valt onder ambulante specialistische jeugdhulp.

Uw keuzevrijheid

KOOS en Spoor030 moeten alle benodigde kennis in huis te hebben om specialistische jeugdhulp in de buurt aan te kunnen bieden. U kunt bij deze aanbieders terecht voor individuele ondersteuning en in groepsverband. KOOS en Spoor030 hebben ook vrijgevestigde praktijken aan zich verbonden waar u terecht kunt.

Vrijgevestigde praktijken

Vrijgevestigden zijn zelfstandige hulpverleners, die niet werken voor een grote instelling. Wilt u graag zorg ontvangen van een kleine vrijgevestigde praktijk? KOOS en Spoor030 hebben contracten afgesloten met vrijgevestigden. Uw buurtteammedewerker, huisarts, jeugdarts of specialist kan in 2020 met u meekijken welke vrijgevestigden in de buurt werken en samenwerken met KOOS en Spoor030.

Andere aanbieders

Wilt u zorg ontvangen van een aanbieder die geen contract heeft met de gemeente? Dan raden wij u aan om te overleggen met de nieuwe aanbieder in uw wijk, dus met KOOS of Spoor030. Het kan zijn dat KOOS of Spoor030 een samenwerking heeft met de aanbieder van uw voorkeur. Als dit niet het geval is dan kunt u met KOOS of Spoor030 overleggen over hoe zij u kunnen ondersteunen.

Als u toch de zorg van een niet-gecontracteerde aanbieder wilt, dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Meer informatie over pgb.

Informatie over uw situatie

Als dit over uw situatie gaat, ontvangt u hierover via uw huidige jeugdhulpverlener in het najaar meer informatie. Hebt u op dit moment vragen? Dan kunt u deze het beste stellen aan de hulpverlener van uw huidige jeugdhulpaanbieder, of aan zijn of haar leidinggevende. Als u nog vragen heeft over de algemene afspraken en situatie vanaf 2020, stel dan uw vraag per e-mail aan jeugd@utrecht.nl. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Meer informatie eind 2019

Eind dit jaar wordt meer duidelijk over de precieze locaties van de buurtgerichte specialistische teams. En de aanbieders krijgen eigen websites waar u meer informatie kan vinden. Zodra deze informatie bekend is leest u dit ook op deze pagina.

Hulp en contact Jeugd en gezin

E-mail

jeugd@utrecht.nl 

Telefoon

14 030

Uw mening