Jeugd en gezin Veranderingen specialistische jeugdhulp vanaf 1 januari

Sinds 1 januari 2020 zijn er nieuwe aanbieders van specialistische jeugdhulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Maakte uw kind of uw gezin in 2019 gebruik van specialistische jeugdhulp? We hebben afspraken met de hulpverleners gemaakt om te zorgen dat de hulp zo veel mogelijk doorloopt.

Wat is specialistische jeugdhulp?

Veel hulpvragen van kinderen, jongeren en gezinnen kan de huisarts, jeugdarts of het buurtteam beantwoorden. In overleg kunnen zij specialistische jeugdhulp betrekken. Dit is bijvoorbeeld een behandeling door een psycholoog of psychiater, begeleiding door een (systeem)therapeut, begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking, pleegzorg en andere vormen van logeren en wonen van kinderen buiten het eigen gezin enzovoort. Voor specialistische jeugdhulp hebt u een verwijzing nodig van het buurtteam, de huisarts of jeugdarts, SAVE of een medisch specialist.

2 zorgaanbieders voor alle wijken vanaf 1 januari

Zorgaanbieders KOOS Utrecht en Spoor030 bieden sinds 1 januari 2020 de specialistische jeugdhulp in alle Utrechtse wijken. Zowel KOOS als Spoor030 zijn samenwerkingsverbanden van aanbieders die ook in de afgelopen jaren al actief waren in Utrecht.

Welke zorg bieden de teams?

KOOS en Spoor030 kunnen antwoord geven op alle specialistische jeugdhulpvragen. De teams kunnen individuele hulp bieden, of in groepsverband. KOOS en Spoor030 zorgen ook voor de kinderdagcentra, pleegzorg(begeleiding), gezinshuizen en andere vormen van zorg waarbij kinderen logeren en wonen.

Vak- en speltherapie en intelligentietests

Als vak- en speltherapie of een intelligentietest onderdeel zijn van een behandeling/onderzoek door de specialistische teams, dan valt dit binnen de zorg van de teams. Het is niet mogelijk om dit los van een breder traject in te zetten. Dit was eerder ook niet mogelijk.

Welke zorg bieden de teams niet?

Dyslexiezorg

De specialistische teams in de buurt bieden geen dyslexiezorg. Meer informatie over dyslexiezorg.

Zeer specialistische hulp

Voor sommige vormen van zeer specialistische hulp zijn er aparte afspraken. Deze hulp wordt stedelijk, regionaal, of landelijk georganiseerd en ingekocht. Dit zijn:

 • de ambulante crisisdienst GGZ Jeugd
 • dyslexiezorg
 • de essentiële functies (bovenregionale beschikbare zorg)
 • LTA-zorg (landelijk beschikbare zorg)

De partijen werken samen met deze aanbieders om te zorgen voor een goede aansluiting op de zorg van de buurtgerichte specialistische jeugdhulp.

Welke zorgaanbieder is in welke wijk actief?

Wijken waar KOOS actief is:

 • Leidsche Rijn
 • Vleuten-De Meern
 • West
 • Zuidwest

Wijken waar Spoor030 actief is:

 • Binnenstad
 • Noordoost
 • Noordwest (Ondiep, Pijlsweerd, Zuilen)
 • Oost
 • Overvecht
 • Zuid (Hoograven, Tolsteeg, Lunetten)

Informatie over KOOS en Spoor030

Meer informatie over KOOS en Spoor030 kunt u vinden op www.koosutrecht.nl en www.spoor030.nl. Op hun website vindt u ook de bezoekadressen zodra deze bekend zijn.

Waarom deze veranderingen?

Met de nieuwe aanbieders vernieuwen en verbeteren we de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. We organiseren de specialistische zorg op een andere manier: dichtbij en op maat. Verschillende hulpverleners werken straks samen in teams in de buurt. Dit verbetert er:

 • specialistische hulpverleners zijn dicht bij u en uw kind
 • er zijn minder overdrachten van instelling naar instelling
 • hulpverleners kunnen nog beter samenwerken met het buurtteam, de school, de huisarts of jeugdarts en andere partijen.

De contracten van de gemeente met aanbieders die in 2019  specialistische jeugdhulp leverden, zijn op 1 januari 2020 afgelopen. De nieuwe aanbieders bieden tot 2029 de specialistische jeugdhulp voor Utrecht.

Wat betekent deze overgang voor u?

Maakte uw kind of gezin in 2019 gebruik van specialistische jeugdhulp en loopt deze zorg door in 2020? We hebben afspraken gemaakt om te zorgen dat de hulpverlening zo min mogelijk verandert. Kinderen houden zoveel mogelijk dezelfde vertrouwde hulpverlener. En als uw kind nu in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdhulpinstelling woont, kan uw kind daar blijven wonen.

Als het zorgtraject in 2020 wordt afgerond

Voor deze kinderen/gezinnen verandert er in principe niets. Uw kind of gezin kan het traject afmaken bij uw huidige hulpverlener of instelling. Ook kunt u er voor kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheden van het buurtgerichte specialistische team in uw eigen buurt.

Als het zorgtraject doorloopt tot na 31 december 2020

Als uw huidige hulpverlener voor KOOS of Spoor030 is gaan werken, dan kan deze hulpverlener de zorg blijven bieden. De huidige hulpverlener kan ook de zorg blijven bieden als hij of zij een vrijgevestigde specialist is en een contract heeft met KOOS of Spoor030.

In andere gevallen is in de eerste helft van 2020 de zorg overgenomen door een hulpverlener van KOOS of Spoor030. De huidige hulpverlener is samen met u, uw (pleeg)kind en de nieuwe hulpverlener in gesprek gegaan, om te zorgen voor een goede overdracht.

Als uw zorg is overgenomen door een hulpverlener van KOOS of Spoor030 of uw hulpverlener is bij KOOS of Spoor030 gaan werken, wordt de administratie en uw dossier overgedragen aan KOOS of Spoor030. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd voordat deze gegevens worden overgedragen.

Blijkt in 2020 dat er aanvullend op een lopend traject andere ambulante hulp nodig is die doorloopt tot na 31 december 2020? Dan gaat KOOS of Spoor030 deze zorg bieden. De huidige hulpverlener gaat met de hulpverlener van KOOS of Spoor030 in gesprek om in 2020 samen passende zorg te bieden.

Uitzonderingen

In uitzonderingssituaties kan de ambulante zorg langer dan 2021 doorlopen bij de huidige zorgaanbieder. Zien u en de huidige jeugdhulpaanbieder inhoudelijk zwaarwegende redenen om niet over te stappen naar een andere hulpverlener? Dan bespreken uw hulpverlener en u dit in 2020 met de aanbieder die de zorg biedt voor de wijk waar uw kind staat ingeschreven.

Zij kunnen natuurlijk blijven wonen waar zij nu wonen. In 2020 heeft de gemeente een contract met aanbieders voor deze zorg en houden kinderen, jongeren en (pleeg)ouders dezelfde begeleider.

Vanaf 2021 sluiten KOOS en Spoor030 als dat nodig is een contract met aanbieders om de zorg in gezinshuizen en jeugdhulpinstellingen door te laten lopen. Ook nemen zij vanaf 2021 de pleegzorg en pleegzorgbegeleiding over van de aanbieders die in 2019 deze zorg boden. Als de huidige pleegzorgbegeleider voor KOOS of Spoor030 is gaan werken, dan kan deze professional de begeleiding in 2021 blijven bieden.

Het zou ondanks deze afspraken kunnen dat locaties door een terugloop in bezetting dicht gaan. In dat geval gaat de aanbieder van de locatie samen met u, uw kind en KOOS of Spoor030 op zoek naar de best passende oplossing.

De eventuele behandeling van kinderen in pleeggezinnen valt onder ambulante specialistische jeugdhulp.

Uw keuzevrijheid

Als gemeente Utrecht vinden we het belangrijk dat u kunt kiezen welke professional u hulp en ondersteuning biedt. Een professional die bij u past, waar u vertrouwen in heeft en een klik mee voelt. KOOS en Spoor030 vinden het ook belangrijk dat er een klik is tussen u en de professional.

In buurtgerichte specialistische teams van KOOS en Spoor030 zijn professionals met verschillende expertises en achtergronden werkzaam. KOOS en Spoor030 proberen samen met u een goede match op zowel expertise als persoon te maken.

Vrijgevestigden

Vrijgevestigden zijn zelfstandige hulpverleners. Wilt u graag specialistische jeugdhulp ontvangen van een vrijgevestigde praktijk? KOOS en Spoor030 hebben contracten afgesloten met vrijgevestigden. Uw buurtteammedewerker, huisarts, jeugdarts of specialist kan met u meekijken welke vrijgevestigden in de buurt werken en samenwerken met KOOS en Spoor030.

Andere aanbieders

Als u toch specialistische jeugdhulp van een niet-gecontracteerde aanbieder wilt, dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Bekijk de voorwaarden voor een pgb en hoe u een pgb aanvraagt.

Informatie over uw situatie

Hebt u vragen over deze veranderingen voor uw persoonlijke situatie? U kunt deze het beste stellen aan de hulpverlener van uw huidige jeugdhulpaanbieder. Daarnaast kunt u met uw vragen terecht bij het buurtteam of de professional door wie u bent verwezen (huisarts, jeugdarts, SAVE, medisch specialist of buurtteam). Zij kunnen met u meedenken en u helpen als er onduidelijkheden zijn.

Als u nog vragen hebt over de algemene afspraken, stel dan uw vraag per e-mail aan jeugd@utrecht.nl. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Hulp en contact Jeugd en gezin

E-mail

jeugd@utrecht.nl 

Telefoon

14 030