Zorg en onderwijs Hulp bij onterecht gestopte kinderopvangtoeslag

Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019? Dan kan het zijn dat u recht hebt op de herstelregeling van de Belastingdienst. Mogelijk hebt u door het stopzetten of terugbetalen grote problemen gekregen. De Belastingdienst werkt er nu hard aan om alle ouders duidelijkheid te geven. En om hun situatie te herstellen. U kunt ook hulp krijgen van de gemeente en het buurtteam.

Wie kan hulp krijgen?

Is uw kinderopvangtoeslag in het verleden ten onrechte stopgezet? Of hebt u veel geld terugbetaald? Mogelijk heeft de Belastingdienst u als fraudeur gezien, terwijl u dat niet bent. Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. Ook als u nog geen contact hebt gehad met de Belastingdienst.

Hoe krijgt u hulp?

Neem contact op met uw buurtteam

Of stuur een e-mail naar toeslagen@jeugd.buurtteamsutrecht.nl.

Brieven over hulp

De rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd om hulp te bieden aan gezinnen. Het gaat om ouders die zich bij de Belastingdienst hebben gemeld, omdat ze gedupeerd waren. Zij krijgen een brief van de gemeente en het buurtteam. En ze worden gebeld. We bieden dan deze hulp aan. De Belastingdienst heeft ons hiervoor contactgegevens gegeven en toestemming om contact op te nemen.

Als u schulden hebt bij de gemeente, dan hebt u ook een brief gekregen met uitleg over een adempauze. Dit is een periode waarin wij stoppen met het door u laten betalen van schulden die u bij de gemeente hebt. Een ander woord voor deze periode is ‘moratorium’.

Welke hulp kunt u van ons krijgen?

Als u ons belt krijgt u binnen 5 werkdagen een afspraak met een gezinswerker van het buurtteam. Die kijkt samen met u  in 1 of meer gesprekken welke hulp nodig is. Wij nemen de tijd voor u. U krijgt hulp zolang dit nodig is. U hoeft hiervoor niet te betalen. Onze hulp is van het buurtteam en  gemeente samen. En staat los van de Belastingdienst.

Het buurtteam kan u helpen met:

  • contact met de Belastingdienst voor herstel kinderopvangtoeslag
  • het op orde brengen van uw administratie
  • het in beeld brengen en oplossen van schulden
  • gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door langdurige stress, of doordat er geen mogelijkheid meer was voor aanvullende zorgverzekering
  • het zoeken van werk of een andere dagbesteding
  • het ondersteunen bij een dreigende huisuitzetting
  • ondersteuning van u of uw gezin, als het minder goed gaat, bijvoorbeeld bij kinderen die boos zijn of op een andere manier uiting geven aan frustraties
  • hoe u de herstelbetaling van de belastingdienst goed kunt benutten

Wilt u meer weten over deze hulp van het buurtteam? Kijk dan op de website van het buurtteam.

Herstel door de Belastingdienst

De Belastingdienst werkt nu hard aan herstellen wat is fout gegaan. Meer informatie hierover vindt u op Toeslagen.nl/herstel. Als er dringende -financiële- problemen zijn, denken zij mee over mogelijke noodoplossingen.

Wij kunnen geen geld aan u terugbetalen. Dat moet de Belastingdienst zelf doen.

Hebt u door een crisissituatie direct hulp nodig?

Het buurtteam heeft een team van mensen klaarstaan om u te helpen. Daarnaast kunt u ook bellen naar het Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag op 0800 – 2 358 358 van de Belastingdienst. U kunt hen ook samen met uw gezinswerker van het buurtteam bellen.

Gedupeerde ouders krijgen een vergoeding van € 30.000

Het kabinet heeft besloten dat gedupeerde ouders een bedrag van € 30.000 krijgen. Ouders die recht hebben op een hoger bedrag krijgen dat later alsnog. Na de uitbetaling volgt een integrale behandeling. Dat betekent dat de Belastingdienst, samen met u, uw situatie helemaal gaat bekijken. Als dan blijkt dat u recht hebt op meer geld, dan krijgt u dat.

Op de pagina Catshuisregeling kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst leest u meer over de vergoeding van € 30.000. En over wat u kunt doen als u niet eens bent met de uitkomst van de lichte toets van de Belastingdienst. Het buurtteam helpt u graag ook in deze situatie.

Hulp en contact onterecht gestopte kinderopvangtoeslag