Zorg en onderwijs Asielzoekers

We willen bijdragen aan een veilige en menselijke opvang van vluchtelingen in Nederland. Op deze pagina leest u meer over onze aanpak bij de opvang van vluchtelingen en asielzoekers en integratie van nieuwe Utrechters.

Asiel aanvragen

Wilt u in Nederland verblijven? Of wilt u Nederlander worden? Meld u dan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND regelt de asielprocedure. De IND verleent een verblijfsvergunning of wijst een asielverzoek af.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Veel Oekraïners ontvluchten uit angst voor de oorlog met Rusland hun land. Utrecht biedt deze groep vluchtelingen een warm welkom en menselijke opvang in onze stad. De opvang van deze groep vluchtelingen uit de EU regio loopt gescheiden van de reguliere opvang van asielzoekers door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).

Lees meer over opvang en hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

Lees wat u kunt doen om te helpen

Cijfers in de Oekraïnemonitor

In de Oekraïnemonitor leest u meer over:

  • totale instroom in Utrecht en landelijk
  • leeftijdsverdeling
  • type opvanglocaties en verdeling over deze locaties
  • overzicht duurzame opvang locaties Oekraïne die in gebruik zijn

Bekijk de Oekraïnemonitor

Opvang asielzoekers

Utrecht wil bijdragen aan een veilige en menselijke opvang van vluchtelingen in Nederland. Op deze pagina leest u meer over onze aanpak bij de opvang van asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en wat we doen voor betere en snellere integratie van nieuwe Utrechters. In de opvang van asielzoekers werkt Utrecht samen met het COA.

Locaties

Tijdelijke asielopvang met woonruimte voor jongeren De Pahud

We ondersteunen het COA met het zoeken naar nieuwe, tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers in de stad. Extra plekken zijn en blijven nodig, naast het bestaande (tijdelijke) aanbod:

  • Het COA biedt in Utrecht sinds 2000 opvang aan ongeveer 600 mensen aan de Joseph Haydnlaan 2.
  • In De Meern is een plek voor maximaal 20 alleenstaande jonge asielzoekers.
  • Sinds 15 december 2021 is het gebouw van Star Lodge aan de Biltsestraatweg door het COA in gebruik als tijdelijke noodopvang. Hier verblijven zo'n 300 mensen, vooral gezinnen.
  • Vanaf 1 februari 2023 bieden we opvang aan vluchtelingen uit Oekraïne in een pand aan Kanaalweg 19. Stapsgewijs komen er in totaal maximaal 81 plekken beschikbaar.

Plan Einstein

Utrecht heeft met het project Plan Einstein een nieuwe en vernieuwende aanpak van opvang en integratie van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum. Zij komen vanaf de eerste dag in contact met (buurt)bewoners via cursussen en activiteiten (zoals Nederlands, Engels, ondernemerschap). Terwijl hun aanvraag voor verblijf loopt, gaan vluchtelingen verder met het investeren in hun toekomst. Waar die dan ook is. Leerplichtige kinderen gaan naar school.

We werken hierin samen met veel verschillende organisaties, waaronder het COA. Plan Einstein is gevestigd aan de Joseph Haydnlaan 2A naast het azc. Wanneer vluchtelingen een verblijfstatus krijgen, komen zij in aanmerking voor huisvesting in Utrecht of de regio. Zo biedt Utrecht nieuwkomers een doorgaande lijn in integratie.

Flexibel en gemengd wonen

Utrecht vindt het belangrijk om asielzoekers (flexibele) huisvesting voor langere duur te kunnen bieden. Utrecht wil toekomstige opvang flexibel én gemengd met huisvesting aan andere groepen invullen. Zo kunnen we schommelingen in het aantal asielzoekers beter opvangen. De aanpak Plan Einstein staat hiervoor model, gezien de positieve ervaringen hiermee in Utrecht. Deze zijn bevestigd in de eindevaluatie van Plan Einstein 2016-2019 door Oxford University.

Oproep voor vastgoed

Bent u een eigenaar van (grootschalig) vastgoed? Hebt u gebouwen die voor korte of langere tijd beschikbaar zijn of komen? Of kantoorgebouwen die aan te passen zijn tot woonruimte? We komen graag met u in contact. Stuur een e-mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Bijzondere opvang voor mensen zonder verblijfsvergunning

Mensen zonder verblijfsvergunning krijgen in enkele gemeenten in Nederland opvang en begeleiding. Utrecht is 1 van die gemeenten. Samen met andere (overheids)organisaties werken we aan een goede oplossing voor mensen zonder verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld dat iemand alsnog in Nederland kan blijven of zelfstandig vertrekt naar een ander land. Dit doen we in de vorm van een proef Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV).

Hulp en contact Opvang asielzoekers

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl