Zorg en onderwijs Opvangplekken

Utrecht wil bijdragen aan een veilige en menselijke opvang van vluchtelingen in Nederland. Op deze pagina leest u meer over onze aanpak bij de opvang van asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en wat we doen voor betere en snellere integratie van nieuwe Utrechters. In de opvang van asielzoekers werkt Utrecht samen met het COA.

Waar zijn opvangplekken?

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang aan asielzoekers op verschillende plaatsen in Nederland.
In Utrecht heeft het COA een asielzoekerscentrum (AZC) op de Joseph Haydnlaan 2 in Oog in Al.  In de gemeente zijn er de volgende opvangplekken:

  • De Meern: De Meentweg 168
  • Overvecht: Pahud de Mortangesdreef 41
  • Voorvelde Polder: Biltsestraatweg 92
  • Jaarbeurs: crisisopvang

Opvang Oekraïners in Jaarbeurs

Een hal van de Jaarbeurs is ingericht als crisisopvang met 450 veldbedden. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen daar kort onderdak vinden. Er hoeft niemand op straat te slapen. Na registratie gaan mensen naar een andere opvangplek. Dat is waarschijnlijk in de regio, of in een ander deel van Nederland. De opvanglocaties in de gemeente Utrecht zijn vol.

Meer informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne

Bijzondere opvang voor mensen zonder verblijfsvergunning

Mensen zonder verblijfsvergunning krijgen in enkele gemeenten in Nederland opvang en begeleiding. Utrecht is 1 van die gemeenten. Samen met andere (overheids)organisaties werken we aan een goede oplossing voor mensen zonder verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld dat iemand alsnog in Nederland kan blijven of zelfstandig vertrekt naar een ander land. Dit doen we in de vorm van een proef Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV).

Aanmelden voor bijzondere opvang

Mensen die voor deze opvang in aanmerking komen kunnen zich persoonlijk melden bij het Aanmeldloket LVV, Johannes Camphuysstraat 10, 3531 SE in Utrecht. Het aanmeldloket is open:

  • maandag: 10.00 tot 12.30 uur
  • dinsdag: 13.00 tot 15.30 uur
  • vrijdag: 10.00 tot 12.30 uur

Plan Einstein

Utrecht heeft met het project Plan Einstein een nieuwe en vernieuwende aanpak van opvang en integratie van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum. Zij komen vanaf de eerste dag in contact met (buurt)bewoners via cursussen en activiteiten (zoals Nederlands, Engels, ondernemerschap). Terwijl hun aanvraag voor verblijf loopt, gaan vluchtelingen verder met het investeren in hun toekomst. Waar die dan ook is. Leerplichtige kinderen gaan naar school.

We werken hierin samen met veel verschillende organisaties, waaronder het COA. Plan Einstein is gevestigd aan de Joseph Haydnlaan 2A naast het azc. Wanneer vluchtelingen een verblijfstatus krijgen, komen zij in aanmerking voor huisvesting in Utrecht of de regio. Zo biedt Utrecht nieuwkomers een doorgaande lijn in integratie.

Flexibel en gemengd wonen

Utrecht vindt het belangrijk om asielzoekers (flexibele) huisvesting voor langere duur te kunnen bieden. Utrecht wil toekomstige opvang flexibel én gemengd met huisvesting aan andere groepen invullen. Zo kunnen we schommelingen in het aantal asielzoekers beter opvangen. De aanpak Plan Einstein staat hiervoor model, gezien de positieve ervaringen hiermee in Utrecht. Deze zijn bevestigd in de eindevaluatie van Plan Einstein 2016-2019 door Oxford University.

Oproep voor vastgoed

Bent u een eigenaar van (grootschalig) vastgoed? Hebt u gebouwen die voor korte of langere tijd beschikbaar zijn of komen? Of kantoorgebouwen die aan te passen zijn tot woonruimte? We komen graag met u in contact. Stuur een e-mail naar: vluchtelingenvragen@utrecht.nl.

Veiligheid en leefbaarheid

Alle betrokken organisaties werken samen om de opvang voor iedereen goed en veilig te laten verlopen. Gemeente, politie, COA, locatiepersoneel en de omliggende ondernemers willen daarmee ook de overlast voor bezoekers en de omgeving voorkomen. Het COA informeert de bewoners in de opvang over regels en afspraken in en rondom de opvanglocatie. Bij signalen van onveiligheid volgen maatregelen.

Lees meer over meldingen van gevaar, overlast of onveilige situaties

Meer informatie

Zoals met elke opvanglocatie kunnen omwonenden met vragen over de opvang direct bij het COA terecht. U vindt op www.coa.nl algemene informatie over opvang, begeleiding, procedures en regelgeving in het Nederlandse asielbeleid.

Hulp en contact Opvang asielzoekers

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl