Zorg en onderwijs Asielopvang aan de Pahud de Mortangesdreef

Aan de Pahud de Mortangesdreef 41 in Overvecht komt opvang voor asielzoekers. Ook komen er jongeren wonen die zich willen inzetten voor deze mensen en voor de buurt. De eerste bewoners komen waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2022. Het gaat om maximaal 300 asielzoekers en 30 jongeren.

De opvang is voor 3 jaar. Vanaf de herfst 2022 plaatst het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tijdelijke woonunits. Vroeger stonden hier schoolgebouwen. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers. Er komen asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsstatus wonen. Zij komen uit verschillende landen. Het gaat om gezinnen en alleenstaande volwassenen. Er komen geen mensen uit Oekraïne wonen.

Waarom in Overvecht?

Van 2016 tot eind 2019 was er een project in Overvecht aan de Einsteindreef, ook volgens Plan Einstein. Dat was een succesvolle aanpak. We willen met de opvang aan de Pahud de Mortangesdreef ook weer iets extra’s bieden aan de buurtbewoners. Bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk leveren hiervoor ideeën aan.

Lees meer over het eerdere project in Overvecht

Hulp en contact Opvang asielzoekers

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl