Zorg en onderwijs Kleinschalige woonvoorziening De Meern

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat de Meentweg 168 in De Meern als kleinschalige woonvoorziening gebruiken. In deze opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers komen maximaal 20 jongeren te wonen. Zij hebben (nog) geen verblijfsvergunning. In het gebouw is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Planning

De verbouwing in opdracht van het COA is in juli afgerond. Het COA verwacht dat de eerste groep van 8 jongeren niet eerder dan augustus 2021 in het gebouw komt te wonen. Voordat het zover is, wil het COA buurtbewoners uitnodigen voor een informele rondleiding met toelichting over toezicht en dagbesteding. Dat gebeurt volgens de dan geldende coronamaatregelen.

Afspraken

Gemeente Utrecht heeft het COA in 2020 toestemming gegeven voor het gebruik van de woning op de Meentweg voor 10 jaar. Hiervoor is een vergunningentraject doorlopen. Het COA voldoet aan de voorwaarden. Zo zijn een inpassingsplan, beheerplan en werkafspraken gemaakt.

Begeleiding

Eind 2020 zijn door betrokken partijen afspraken gemaakt voor goede ondersteuning rond de jongeren. De samenwerkende partijen zijn onder andere: COA, Nidos (voogdij jongeren), Buurtteam jeugd en gezin, de school (Ithaka) en de gemeente Utrecht. Voor de jongeren is 24 uur per dag begeleiding aanwezig in het gebouw.

Hulp en contact Opvang Meentweg

Telefoon

14 030

E-mail

vluchtelingenvragen@utrecht.nl