Onderwijs Aanmelden basisschool

Als uw kind 3 jaar is, mag u uw kind aanmelden op een basisschool. In Nederland gaan kinderen van 4 jaar oud voor het eerst naar de basisschool. Het is goed om op tijd na te denken over welke school u graag wilt voor uw kind.

Hoe vind ik een school?

U kunt als ouder/verzorger op een rij zetten wat u belangrijk vindt aan een school. Voor meer informatie over alle scholen in Utrecht en bij u in de buurt kunt u kijken op www.scholenopdekaart.nl. U kunt daarnaast ook kijken op de websites van de scholen en bellen voor een afspraak voor een kennismaking. Voor u en uw kind is het misschien fijn als de school in de buurt is. U komt daar bekenden tegen uit uw buurt en het scheelt reistijd.

Hoe kan ik mijn interesse aangeven als mijn kind jonger is dan 3 jaar?

Is uw kind jonger dan 3 jaar? Dan kunt u bij sommige scholen uw interesse al doorgeven. Het geeft u geen recht op een plek op deze school. Dit is vooral zodat scholen weten hoeveel leerlingen zij kunnen verwachten. In sommige gevallen hebben scholen kinderen jonger dan 3 op een wachtlijst geplaatst. Dit is wettelijk niet toegestaan. Een plek op school die u is beloofd voor de derde verjaardag van uw kind, is niet geldig. U meldt uw kind na de 3e verjaardag van uw kind opnieuw aan.

Wanneer en hoe kan ik mijn kind aanmelden tot en met 30 september 2021?

U mag uw kind aanmelden als het 3 jaar is. Kijk voor informatie hierover op de websites van de basisscholen van uw voorkeur. De school van uw voorkeur kan u vertellen hoe u uw kind kunt aanmelden. Na aanmelding laat de school u binnen 6 weken weten of uw kind mag komen.

Aanmelden vanaf 1 oktober

Het aanmelden gaat anders vanaf 1 oktober 2021 veranderen in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/aanmeldenbasisschool.

Extra ondersteuning

Een school moet alle kinderen onderwijs bieden, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het leren. Dat heet zorgplicht. De school heeft zorgplicht vanaf het moment dat het kind is aangemeld bij een school die plaats heeft.

Denkt u dat uw kind bijzondere ondersteuning nodig heeft? Bespreek dan met de school welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Wanneer de school deze ondersteuning niet kan bieden, zoekt de school in goed overleg met u een andere school voor uw kind. U kunt ook hulp vragen bij het vinden van passend onderwijs.

Taalschool

In Utrecht zijn 2 scholen voor leerlingen die nieuw zijn in Nederland. Deze scholen zijn speciaal voor hen die nog niet voldoende de Nederlandse taalvaardigheid hebben om regulier Nederlandstalig onderwijs te volgen.

Hulp en contact Onderwijs

Telefoon

030 - 286 26 70

E-mail

secretariaatonderwijs@utrecht.nl