Onderwijs Nieuwe manier voor aanmelden basisschool

Vanaf 1 oktober 2021 gaat het aanmelden bij 107 basisscholen in Utrecht volgens de nieuwe manier: centraal via 1 aanmeldformulier zodra een kind 3 wordt. Medezeggenschapsraden ((G)MR) van de scholen, waarin ouders en leerkrachten zitten, hebben hiervoor hun akkoord gegeven. Zie meer informatie op www.utrecht.nl/nieuwberichten.

Hoe kunnen ouders hun kind aanmelden op basisschool vanaf 1 oktober 2021?

Als een kind 4 jaar oud is, kan het naar de basisschool. Ouders met een kind dat na 1 oktober 2021 3 wordt, krijgen in september een brief. In deze brief geven wij informatie over de nieuwe manier van aanmelden. Het aanmelden voor een basisschool gaat dan centraal via 1 aanmeldformulier. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. De nieuwe manier van aanmelden is open, eerlijk en eenvoudig. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen en meerdere voorkeurscholen opgeven. De plaatsen op school worden eerlijk verdeeld. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hun naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

Hoe gaan we verder?

Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht hebben in april 2021 akkoord gegeven op de samenwerkingsovereenkomst. Lees meer in de raadsbrief Ondertekening samenwerkingsovereenkomst. Deze afspraken zijn samen met ouders, onderwijsprofessionals, raadsleden en de schoolbesturen in de stad opgesteld. Deze dragen bij aan gelijke kansen voor ieder kind. Vanaf mei 2021 krijgen ouders informatie over de nieuwe manier van aanmelden.

Hoe kunnen ouders hun kind aanmelden tot en met 30 september 2021?

Bekijk de informatie over aanmelden basisschool

Hulp en contact Onderwijs

Telefoon

030 - 286 26 70

E-mail

secretariaatonderwijs@utrecht.nl