Actieplan lerarentekort 'Utrecht Leert 2020-2022'

We hebben samen met scholen en opleiders uit de stad een actieplan gemaakt voor het lerarentekort. In Utrecht is het tekort in het primair onderwijs 4,1%. Landelijk is dat 2%.

Lees het Actieplan lerarentekort 'Utrecht Leert 2020-2022

Acties uit het plan

  • 100 begeleidingsplekken voor zij-instromers
  • ruimte om flexibeler om te kunnen gaan met bevoegdheden en lestijden
  • onderzoek doen onder 1.000 leraren om er zo achter te komen hoe leraren geboeid kunnen worden en blijven voor het vak

Waarom heeft Utrecht een tekort?

Dat komt door de snelle groei van de stad. Het aantal kinderen dat onderwijs volgt stijgt terwijl het moeilijk is om nieuwe leraren aan te trekken. Ook gaan veel leraren met pensioen of kiezen ze voor een ander vak.

Ministerie van Onderwijs

Het plan kost ruim € 16,5 miljoen. De gemeente en schoolbesturen hebben de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in het lerarentekort. Tegelijkertijd hebben we te maken gekregen met bezuinigingen vanuit het rijk. Daarom vragen we of het ministerie van Onderwijs het plan met regelruimte, geld en denkkracht mogelijk kan maken. We hebben het plan in april 2020 ingediend bij het ministerie.

Plan voor voortgezet onderwijs en mbo

Tegelijkertijd werken we door aan een plan voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Daar is het lerarentekort nu nog iets minder urgent. Maar het is belangrijk juist nu actie te ondernemen. Dit vervolgplan presenteren nog voor de zomervakantie.

Actieplan 2019-2023

We maakten in februari 2019 al een actieplan 'Utrecht leert 2019 - 2023' met dezelfde partners. Dat hebben we gebruikt voor dit plan.

Hulp en contact Onderwijs

Telefoon

14 030