Onderwijs Coronamaatregelen

Sinds maandag 11 mei zijn de deuren van de basisscholen, het speciaal onderwijs en de kinderopvang weer open. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs gaan per 2 juni weer naar school. Daar horen duidelijke afspraken bij. Zodat iedereen elkaar voldoende ruimte kan geven onderweg, in en rondom de school(route) en kinderdagverblijven.

U kunt als ouder de scholen, opvang en kinderdagverblijven helpen. De situatie is bij iedere school of opvanglocatie anders. Daarom krijgt u specifieke richtlijnen via uw eigen school of opvanglocatie. Er zijn wel een paar dingen die u sowieso kunt doen. Denk hierbij aan:

  • Vervoer: lopend óf met de fiets

U kunt uw kinderen het best lopend of per fiets naar school of de kinderopvang brengen. Autoverkeer neemt (te) veel ruimte in beslag en vergroot het risico op ongevallen. Ook leerlingen in het voortgezet onderwijs verzoeken we om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Op deze manier wordt het openbaar vervoer zo min mogelijk belast.

  • Spreiding: niet allemaal tegelijk

Het kan zijn dat uw school of kinderopvanglocatie bepaalde aankomst- en vertrektijden invoert. Dit om te zorgen dat het niet te druk wordt op een bepaald tijdstip. Houdt u hier zo goed mogelijk rekening mee.  

  • Houd 1,5 meter afstand: geen filevorming bij in- en uitgang

Voorkom dat u te dicht op andere ouders of leerlingen staat bij de in- en uitgang. Het kan zijn dat uw school u hierbij helpt, door bijvoorbeeld plekken te markeren waar u afscheid kunt nemen van uw kinderen. Of waar u uw kinderen kunt opwachten aan het eind van de dag. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen ouders die lopend komen en op de fiets. Een duidelijke in- en uitgang kan ook helpen, zodat u zo min mogelijk andere ouders kruist.

  • Spreek elkaar aan

Hoe lastig het ook is, we moeten elkaar blijven aanspreken op de voorzorgsmaatregelen.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur