Onderwijs Onderwijs en coronamaatregelen

De deuren van alle scholen en de kinderopvang zijn open. Hieronder vindt u per type onderwijs welke regels er gelden. Zorg dat iedereen elkaar voldoende ruimte kan geven onderweg, en in en rondom de school.

Basisonderwijs

De scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn open. De richtlijnen om het aantal contacten te beperken zijn vervallen. Hierdoor is op school meer mogelijk. Op de basisschool houdt iedereen zich aan de basisregels

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voortgezet (speciaal onderwijs)

De middelbare scholen zijn open. Alle leerlingen kunnen tegelijkertijd fysiek les op school krijgen. De basisregels op de middelbare scholen blijven wel gelden. Voor personeel en leerlingen zijn zelftesten beschikbaar gesteld om 2 keer per week preventief thuis te testen. 

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kinderopvang

De kinderopvang (kinderopvang, BSO en gastouderopvang) is open. Er gelden maatregelen en regels. Bijvoorbeeld voor testen en op vakantie gaan.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Mbo

Sinds 1 maart 2021 kunnen alle mbo-studenten weer 1 dag per week voor les naar school. Het openen van de scholen vindt plaats onder bepaalde voorwaarden. Zodat het voor studenten en docenten zo veilig en verantwoord mogelijk is. De uitzonderingen voor het maken van toetsen, het volgen van praktijkonderwijs en de begeleiding van kwetsbare studenten blijven bestaan. Het dragen van een mondkapje op school is niet meer verplicht, tenzij er geen anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd (zoals bijvoorbeeld bij praktijklessen).
Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

Hogeschool Utrecht

Vanaf 26 april kunnen studenten ongeveer 1 dag per week fysiek onderwijs volgen op hogescholen. De uitzonderingen voor het maken van toetsen, het volgen van praktijkonderwijs en de begeleiding van kwetsbare studenten blijven bestaan. Naar verwachting kunnen studenten van hogescholen vanaf september weer zoveel mogelijk naar school waarbij ze geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Dit is volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een realistisch scenario omdat een groot deel van de studenten tegen die tijd gevaccineerd is. Er zijn dan nog wel een aantal maatregelen, zoals het vrijwillig (zelf)testen en een maximale groepsgrootte van 75 personen in de hoorcollegezalen.
Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

Universiteit Utrecht (vanaf september)

Vanaf 26 april kunnen studenten ongeveer 1 dag per week fysiek onderwijs volgen op universiteiten. De uitzonderingen voor het maken van toetsen, het volgen van praktijkonderwijs en de begeleiding van kwetsbare studenten blijven bestaan. Het onderwijs in blok 1 van het nieuwe academisch jaar wordt op locatie ingeroosterd, zonder 1,5 meter afstand en met een voorlopige maximale groepsgrootte van 100 personen. Voor toetsen geldt deze maximale groepsgrootte niet, omdat in toetsruimtes voldoende afstand kan worden gehouden. Dit past binnen de richtlijnen van het ministerie van OCW. Het kan zijn dat de maximale groepsgrootte nog verandert, omdat hier nog landelijke kaders voor komen. Docenten worden verzocht hoorcolleges voor grote groepen studenten (100+) zoveel mogelijk online aan te bieden. De versoepelingen en de toenemende studentenaantallen vragen om veel beschikbare onderwijsruimtes. Om dit te kunnen organiseren, zullen lessen vaker aan de randen van de dag geroosterd worden. Dit zal in sommige gevallen flexibiliteit van de docenten en studenten vragen.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur