Onderwijs Inburgeren

Inburgeren is vooral de Nederlandse taal leren. Maar ook leren hoe wij in Nederland wonen en werken.

De meeste mensen die van buiten Europa in Nederland komen wonen, zijn verplicht om in te burgeren.

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In die brief staat of u moet inburgeren. In de brief staat ook voor welke datum u moet inburgeren. Dat is in ieder geval binnen 3 jaar. U moet de cursus en het examen zelf betalen.

Scholen met het Keurmerk Inburgering vindt u op de site van blikopwerk.nl. Op inburgeren.nl vindt u meer informatie over het examen. Hebt u geen geld om de cursus en het examen te betalen? Op die site staan ook de mogelijkheden voor het krijgen van een lening.

Nederlands leren

Hoeft u niet in te burgeren of hebt u dat al gedaan? Als u (beter) Nederlands wilt leren, of hulp wilt bij het werken op de computer, kijk dan op de pagina Hulp bij taal en digitaal.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie