Onderwijs Participatieverklaring

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan neemt u ook deel aan het participatieverklaringstraject.

U leert hoe de samenleving in Nederland werkt. En u ondertekent de participatieverklaring. Daarmee bewijst u dat u mee wilt doen in onze samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Voor wie is het participatieverklaringstraject?

Het participatieverklaringstraject is verplicht voor alle nieuwkomers die moeten inburgeren:

 • een statushouder
 • als u in Nederland bent gekomen voor gezinsvorming of gezinshereniging

U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als u moet inburgeren.

Wat leert u over Nederland?

U leert in een aantal workshops wat belangrijk is in Nederland. Bijvoorbeeld:

 • iedereen in Nederland is gelijk
 • iedereen mag zijn eigen partner kiezen
 • iedereen mag zelf kiezen wat hij of zij gelooft
 • iedereen mag naar school
 • iedereen mag zeggen wat hij of zij vindt, maar mag een ander niet discrimineren
 • we zorgen voor onszelf en voor elkaar, de overheid helpt mensen die dat nodig hebben

Wanneer ondertekent u de Participatieverklaring?

U hebt 1 jaar om te leren wat belangrijk is in Nederland. En om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente. Hebt u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Dan krijgt u een boete van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). DUO regelt het inburgeren. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Hoe doet u mee?

Hoe u mee kunt doen, hangt af van uw situatie:

 • Bent u statushouder? U hoeft niets te doen. U krijgt dan van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland een uitnodiging.
 • Bent u geen statushouder? Dan meldt u zichzelf aan op de website van Vluchtelingenwerk Midden-Nederland. U volgt dan een workshop van 1 dag. Aan het eind van die dag ondertekent u de participatieverklaring.

Aanmelden workshop participatieverklaring

Kosten

Het participatieverklaringstraject kost € 150. Nadat u de verklaring ondertekend hebt, krijgt u daarvoor een factuur van ons.

U kunt de factuur op 2 manieren betalen:

 1. U betaalt het bedrag vanuit uw lening bij DUO (via Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl). DUO betaalt de factuur dan aan ons.
 2. U betaalt het bedrag direct aan ons.

Wie hoeft niet mee te doen?

 • kinderen onder de 18 jaar
 • ouderen die aow krijgen
 • als u vóór 1 oktober 2017 verplicht was om in te burgeren

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie

Uw mening