Onderwijshuisvesting Groei Amadeus Lyceum Vleuten

Het aantal leerlingen van het Amadeus Lyceum groeit. Het huidige schoolgebouw in Vleuten is te klein om alle leerlingen een plek te bieden. De gemeente zoekt samen met de school en de wijk ruimte voor deze kinderen.

Bij of in het huidige schoolgebouw op de Burchtpoort 3 is geen extra ruimte. Daarom zoeken we naar een andere locatie. We zijn eerst op zoek gegaan naar een tijdelijke oplossing voor de huisvesting van het Amadeus Lyceum. Samen met het schoolbestuur hebben we hiervoor een stappenplan gemaakt.

Tijdelijke huisvesting in VOLT!

De gemeente, de NUOVO Scholengroep en Willibrord Stichting hebben gekozen voor VOLT!. Hier kunnen na de zomervakantie zo’n 200 leerlingen van het Amadeus Lyceum terecht. VOLT! ligt in dezelfde wijk, is ingericht voor voortgezet onderwijs, past bij het onderwijsconcept van het Amadeus Lyceum en heeft de ruimte beschikbaar die Amadeus Lyceum nodig heeft. We vinden dit daarom de meest passende oplossing in de wijk en voor de school.

NUOVO Scholengroep (het bestuur van VOLT!) heeft aangegeven dat de leerlingen van het Amadeus Lyceum van harte welkom zijn. De contacten tussen de besturen van het Amadeus Lyceum en VOLT! zijn goed. De scholen maken goede afspraken over het gezamenlijk gebruik van het gebouw en hoe de leerlingen van beide scholen zich hier zoveel mogelijk thuis voelen.

Oplossing langere termijn

Daarnaast zoeken de gemeente en schoolbesturen naar ruimte in de wijk voor de langere termijn. Hierbij maken wij graag gebruik van de denkkracht van wijkbewoners en ouders en leerlingen van de school. Na de zomervakantie organiseren we snel een bijeenkomst hierover.

Gezond stedelijk leven voor iedereen

Utrecht is een groeiende stad in Nederland. Deze groei vraagt om bijbehorende onderwijsvoorzieningen in het primair en voortgezet onderwijs. Daarom is het noodzakelijk dat we de ruimte van de huidige schoolgebouwen volledig gebruiken. Zeker als 2 schoolbesturen samen tot goede oplossingen kunnen komen. Dat komt overeen met de gemeentelijke ambitie om een doelmatige overheid te zijn.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening