Onderwijshuisvesting Groei Amadeus Lyceum Vleuten

Het aantal jongeren in Vleuten groeit. Daarmee groeit het aantal leerlingen van middelbare scholen in de buurt. Ook het aantal leerlingen van het Amadeus Lyceum is gegroeid. In het huidige schoolgebouw aan de Burchtpoort is te weinig ruimte. Tot 2023 is er een andere plek nodig voor de tijdelijke dependance van het Amadeus Lyceum.

Tijdelijke dependance

200 leerlingen van de school krijgen nu tijdelijk les in VOLT!. Er komt een tijdelijk gebouw naast de vijver aan de Landschapsbaan tot de zomer van 2023. Voor de school en leerlingen een ideale plek, omdat het op loopafstand van het hoofdgebouw ligt. Leerlingen en leraren kunnen dus gemakkelijk contact houden. Het is wettelijk verplicht dat de dependance binnen 2.000 meter van het hoofdgebouw moet zijn en dat is bij deze locatie zeker het geval. Hoe de school de lessen zal invullen in de dependance en welke klassen hiervan gebruik zullen maken zal de school nog uitwerken.

Lees meer over de tijdelijke dependance aan de Landschapsbaan

Een nieuwe middelbare school in Vleuten –De Meern

Er komt in de wijk Vleuten-De Meern een nieuwe middelbare school voor 1.000 leerlingen. Vanaf 2020 starten we met het onderzoek naar mogelijke locaties hiervoor. Hierbij maken wij graag gebruik van de denkkracht van wijkbewoners en ouders en leerlingen van de school.

Gezond stedelijk leven voor iedereen

Utrecht is een groeiende stad in Nederland. Deze groei vraagt om bijbehorende onderwijsvoorzieningen. De gemeente en schoolbesturen werken samen aan gezonde en duurzame scholen voor alle Utrechtse kinderen.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting