Onderwijshuisvesting Nieuwbouw basisscholen Pantarijn en Shri Krishna

De Shri Krishna School en de openbare basisschool Pantarijn krijgen een nieuw gebouw. Het nieuwe schoolgebouw komt, net als het oude gebouw, op de Van Lawick van Pabstlaan 1 in De Meern. De nieuwbouw is naar verwachting in 2021 klaar. Het Triogebouw, waar de scholen nu in zitten, wordt dan gesloopt.

Terugkoppeling informatieavond 3 juli 2019

Op woensdag 3 juli 2019 heeft een informatieavond plaatsgevonden. Omwonenden zijn geïn-formeerd over de (sloop)werkzaamheden die nodig zijn voor de nieuwbouw van beide scholen en over de verwachte verkeerssituatie. Ook is er informatie gegeven over de tijdsplanning en de nieuwbouw van de scholen. Bekijk het verslag van deze avond (pdf, 64 kB).

En lees hier het verslag van de informatieavond op 13 december 2017 (pdf, 43 kB).

Planning

Globale planning van het project:

  • 2018 ontwerp nieuwbouw gereed
  • zomer 2019: sloop van een gedeelte van het TRIO-gebouw
  • voorjaar 2020: start bouw
  • september 2021: ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw
  • eind 2021: sloop van het resterende deel van het TRIO-gebouw
  • inrichten van het schoolplein

Schetsen van architect Pro

Informatie over de scholen

Shri Krishna geeft basisonderwijs vanuit hindoeïstische visie.

Meer informatie Shri Krishna

OBS Pantarijn geeft eigentijds basisonderwijs, met 3 speciale klassen voor hoogbegaafden.

Meer informatie Pantarijn

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening