Onderwijshuisvesting Documenten onderwijshuisvesting

Gevel Cultuurcampus

Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV)

De gemeente wil samen met schoolbesturen zorgen voor voldoende gebouwen, verspreid over de stad, voor alle scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De ambities en plannen hiervoor zijn vastgelegd in het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV).

Groei van voorzieningen in het onderwijs

Utrecht is een groeiende stad in Nederland. Deze groei vraagt om meer voorzieningen in het:

  • primair basisonderwijs
  • speciaal onderwijs
  • voortgezet onderwijs

De gemeente en de schoolbesturen hebben nieuwe afspraken gemaakt om de capaciteit van het onderwijs te vergroten.

Lees de Raadsbrief voortgang invulling groeiopgave onderwijshuisvesting

Voortgangsrapportages

Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over de voortgang van de Masterplannen. Hierin komen onder andere (relevante) beleidsontwikkelingen, de financiële dekking en de voortgang van de verschillende projecten aan de orde. De Masterplannen Onderwijshuisvesting doen in een integrale rapportage verslag van de voortgang. Hierin komen zowel het Masterplan PO en (V)SO als het Masterplan VO en de huisvestingsprojecten in Leidsche Rijn aan de orde.

Voortgangsrapportage 2019

Voortgangsrapportage 2018

Voortgangsrapportage 2017 (pdf, 3,2 MB)

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Procedures, normen en criteria voor de behandeling en beoordeling van aanvragen voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen staan in:

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Schoolvoorziening aanvragen

Schoolbesturen kunnen jaarlijks voorzieningen aanvragen in de onderwijshuisvesting.

Vraag schoolvoorziening aan

Prognose verwachte leerlingaantallen

Een prognose is een voorspelling van het aantal leerlingen. De prognoses gaan over de periode 2021-2035.

Leerlingenprognoses basisonderwijs (pdf, 4 MB)
Leerlingenprognoses (voortgezet) speciaal onderwijs (pdf, 1,1 MB)
Leerlingenprognoses voortgezet onderwijs (pdf, 1 MB)

Analyse ontwikkelingen leerlingenaantallen scholen (pdf,  1,2 MB)

 

 

Hulp en contact Onderwijshuisvesting