Onderwijshuisvesting Kindcentrum LEF verhuist

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
Augustus 2021

Begin 2022 wordt Kindcentrum LEF de nieuwe gebruiker van het schoolgebouw aan de Weerdsingel. Hiervoor verbouwen we het schoolgebouw eerst. Deze verbouwing start in augustus 2021.

Kindcentrum LEF

Kindcentrum LEF zit nu nog aan de Ramsesdreef 190 en verhuist begin 2022 naar hun nieuwe schoolgebouw aan de Weerdsingel Westzijde 20-22.

Kindcentrum LEF is voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De peuters zijn vanaf 2 jaar welkom op de speelleergroep. Als ze 4 jaar zijn stromen ze door naar het basisschoolgedeelte. De basisschool geeft les volgens het Montessori-principe. Na schooltijd kunnen de kinderen terecht op de naschoolse opvang die bij het kindcentrum hoort.

Verkeerssituatie rondom Weerdsingel Westzijde

De gemeente heeft verschillende vragen gehad over de verkeerssituatie rond de nieuwe locatie van de school. We gaan hier graag met de omwonenden over in gesprek. Dit doen we met behulp van een klankbordgroep. Dit is een groep mensen die regelmatig meedenkt over een bepaald onderwerp.

Meedoen aan de klankbordgroep Weerdsingel Westzijde

We gaan ervan uit dat we ongeveer 2 bijeenkomsten per kalenderjaar organiseren. De eerste bijeenkomst staat gepland voor de derde week van september.

We gaan ervan uit dat – rekening houdend met de coronavoorschriften – de bijeenkomst in september op de Weerdsingel Westzijde 20-22 kan plaatsvinden.

Wilt u meedoen aan de klankbordgroep? Stuur dan vóór 1 september 2021 een mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl met als onderwerp: klankbordgroep Weerdsingel WZ.

Begin september ontvangt u de uitnodiging voor de eerste bijeenkomst met aanvullende informatie. De projectleider en een verkeersdeskundige van de gemeente zijn bij de bijeenkomst aanwezig.

Planning

De verbouwing gebeurt in 3 stappen. Zie de planning hieronder.

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Augustus 2021-december 2021Stap 1. Verbouwing van de eerste 6 klaslokalen en een speelleergroep.
Januari 2022-mei 2022Stap 2. Verbouwing van de rest van de lokalen.
Juli/augustus 2022- december 2022Stap 3. In de laatste stap is de gymzaal aan de beurt. Daarna is de verbouwing klaar. Het kindcentrum verhuist dan begin januari 2022 naar het nieuwe gebouw.

Klaar voor de toekomst

De gemeente Utrecht heeft veel schoolgebouwen. Sommige van deze schoolgebouwen zijn hard toe aan een verbouwing. Dan kunnen de kinderen hier nog lang en prettig naar school gaan.

Op het moment dat een school verbouwd wordt, is dat een goed moment om:

  • zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen te nemen;
  • ervoor de zorgen dat de lucht zuiver en fris is;
  • te zorgen voor een prettige temperatuur in de school.

Dit gaan we ook zeker doen bij de verbouwing van de Weerdsingel. Dan is het gebouw straks weer helemaal klaar voor de toekomst.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting