Onderwijshuisvesting Nieuwbouw basisscholen De Zonnewereld en De Twaalfruiter

Jenaplanschool De Zonnewereld (ongeveer 350 leerlingen) en basisschool De Twaalfruiter (ongeveer 500 leerlingen) krijgen nieuwe schoolgebouwen. De nieuwbouw komt in de plaats van de gebouwen die nu op de locatie aan de Passiebloemweg in Vleuten staan.

In november 2018 is het startdocument ‘Nieuwbouw 2 basisscholen aan de Passiebloemweg te Vleuten’ vastgesteld door het college. Dit is de start van de ontwikkeling van de nieuwe schoolgebouwen.

Onderzoek

De volgende stap om de nieuwbouw voor de scholen te realiseren, is het vaststellen van de kaders en randvoorwaarden van het project. Hiervoor wordt onder andere het volgende onderzocht: 

  • Hoe past het gebouw in de omgeving? 
  • Op hoeveel m2 grond wordt gebouwd? 
  • Hoe hoog wordt het gebouw?
  • Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig?
  • Hoe worden de routes voor auto’s, fietsers en voetgangers?

Na afronding van dit aanvullende onderzoek, moet er een aantal keuzes gemaakt worden. Dit doen we graag samen met de scholen, ouders en direct omwonenden.

Informatieavond

Begin 2019 organiseren we een informatieavond voor omwonenden, ouders en andere betrokkenen.

Meer informatie

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Telefoon

14 030

E-mail

onderwijshuisvesting@utrecht.nl