Onderwijshuisvesting Nieuwbouw International School Utrecht

De International School Utrecht, Universiteit Utrecht en gemeente Utrecht willen de International School definitief huisvesten op het Utrecht Science Park (voorheen De Uithof). De partijen onderzoeken de mogelijkheid om ISUtrecht met 1200 leerlingen definitief te huisvesten aan de Cambridgelaan. ISUtrecht is nu gehuisvest op een tijdelijke locatie aan de Van Bijnkershoeklaan.

Haalbaarheid

Op 18 mei 2017 hebben de partijen een intentieovereenkomst getekend om de haalbaarheid van de plannen te onderzoeken.

Waarom op Utrecht Science Park

Het Utrecht Science Park is een goede locatie voor de vestiging van de school omdat:

  • Het Science Park met de International School Utrecht een breed onderwijsaanbod krijgt.
  • De internationale school een goede plek krijgt.
  • De nieuwbouw de kans biedt om een aansprekend gebouw te bouwen.
  • Het internationale vestigingsklimaat van de regio Utrecht (en het Utrecht Science Park) versterkt wordt.

Uitgangspunten bij de nieuwbouw

  • Realiseren van een schoolgebouw met sportvoorzieningen voor 1.200 leerlingen.
  • Een compact schoolgebouw met in het centrum ontmoetingsruimten die de community- en campusgedachte binnen het gebouw vormgeven.
  • Het nieuwe schoolgebouw wordt in 2022 opgeleverd.
  • Het nieuwe schoolgebouw wordt zorgvuldig ingepast in het gebied.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Telefoon

14 030

E-mail

onderwijshuisvesting@utrecht.nl