Onderwijshuisvesting Nieuwbouw Rafaelschool

Rafael, een school voor speciaal onderwijs, maakt nu gebruik van een tijdelijke locatie aan de Bontekoelaan in Kanaleneiland. Op de Lanslaan krijgt Rafael in 2019 een nieuw schoolgebouw. Op deze locatie stond al een schoolgebouw van Rafael en komt vervangende nieuwbouw voor de gehele school.

Uitnodiging 3e Informatieavond nieuwbouw Rafael

Het schoolbestuur van Rafael en de gemeente Utrecht nodigen u uit voor de 3e informatieavond nieuwbouw Rafael.
Wanneer: woensdag 29 augustus
Tijd: 19.30-21.00 uur
Waar: Woonzorgcentrum Transwijk, Hof van Transwijk 16

Programma:

 • 19.30 uur start informatieavond (19.15 uur inloop met koffie en thee)
 • Welkom en inleiding door Pien van Gendt, directeur Rafael
 • Presentatie voorontwerp door Ytzen Tamminga, architect Bureau SBH
 • Geluidsaspecten buitenspeelterrein door Bert Noppers, geluidsadviseur gemeente Utrecht
 • Variantenstudie verkeersontsluiting door Maud van de Wauw, verkeerskundige gemeente Utrecht
 • Vervolgstappen in het proces door Paul Paulusma, projectleider gemeente Utrecht
 • Vragen, tips en aandachtspunten
  21.00 uur einde informatieavond

Tijdelijke huisvesting

Rafael maakt tijdelijk gebruik van de vroegere basisschool aan de Bontekoelaan. Deze tijdelijke huisvesting is nodig omdat het gebouw van de SO Rafael aan de Lanslaan gesloopt is. Hier komt een nieuw schoolgebouw. Volgens de planning wordt het nieuwe schoolgebouw 2019 in gebruik genomen.

Situatie nu

Op dit moment heeft de school 2 locaties: een op de Lanslaan en een op het Attleeplantsoen. Op de Lanslaan komt vervangende nieuwbouw voor de gehele school. De locatie op het Attleeplantsoen is daarna niet meer nodig.

Globale planning

 • Het schoolgebouw op de Lanslaan is eind 2017 gesloopt.
 • De kinderen van de locatie Lanslaan zijn tijdens de zomervakantie naar de tijdelijke locatie aan de Bontekoelaan verhuisd.
 • Tot het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen wordt, is de school in het gebouw aan de Bontekoelaan.

Informatieavond 28 maart 2018

Tijdens de informatieavond is het voorlopig ontwerp van de nieuwe school gepresenteerd. Ook was er de gelegenheid voor het stellen van vragen en om tips en aandachtspunten mee te geven.

Lees het verslag (pdf, 293 kB)
Bekijk de presentatie (pdf, 2,3 MB)

Buurtschouw

We hebben met enkele actieve bewoners ter plekke de situatie bekeken en besproken. Hiervan staat in het verslag een samenvatting.

Verslag buurtschouw  (pdf, 617 kB)

Plannen en informatie

We werken aan de plannen voor de nieuwbouw op de Lanslaan. Het ontwikkelen van een school voor speciaal onderwijs vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Er is een programma van eisen opgesteld en een architect geselecteerd. De ruimtelijke procedure loopt nog. Over de nieuwbouwplannen krijgen de omwonenden regelmatig informatie.

Over speciaal onderwijs Rafael

Rafael is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in Utrecht en omgeving. De leerlingen zijn 4 tot en met 11 jaar en hebben een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld syndroom van Down, autisme, ADHD of epilepsie. Bekijk de website van de school.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Telefoon

14 030

E-mail

onderwijshuisvesting@utrecht.nl