Onderwijshuisvesting Nieuwbouw Rafaelschool

Tijdelijke huisvesting SO Rafael aan de Bontekoelaan

Rafael, een school voor speciaal onderwijs, verhuist na de zomervakantie naar de tijdelijke locatie aan de Bontekoelaan in Kanaleneiland. Op de huidige locatie op de Lanslaan krijgt Rafael in 2019 een nieuw schoolgebouw.

Tijdelijke huisvesting

Rafael gaat de vroegere basisschool aan de Bontekoelaan na de zomervakantie gebruiken. Deze tijdelijke huisvesting is nodig omdat het gebouw van de SO Rafael aan de Lanslaan gesloopt wordt. Hier komt een nieuw schoolgebouw. Volgens de planning wordt het nieuwe schoolgebouw 2019 in gebruik genomen.

Huidige situatie

Op dit moment heeft de school twee locaties: een op de Lanslaan en een op het Attleeplantsoen. Op de Lanslaan komt vervangende nieuwbouw voor de gehele school. De locatie op het Attleeplantsoen is daarna niet meer nodig.

Globale Planning

  • Het schoolgebouw op de Lanslaan wordt eind 2017 gesloopt.
  • De kinderen van de locatie Lanslaan verhuizen tijdens de zomervakantie naar de tijdelijke locatie aan de Bontekoelaan.
  • Tot het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen wordt, is de school in het gebouw aan de Bontekoelaan.

Plannen en informatie

We werken aan de plannen voor de nieuwbouw op de Lanslaan. Het ontwikkelen van een school voor speciaal onderwijs vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Er is een programma van eisen opgesteld en een architect geselecteerd. De ruimtelijke procedure loopt nog. Over de nieuwbouwplannen worden de omwonenden regelmatig geïnformeerd.

Na de zomervakantie ontvangen de omwonenden een uitnodiging voor een informatieavond over de plannen.

Over Speciaal Onderwijs Rafael

Rafael is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in Utrecht en omgeving. De leerlingen zijn 4 tot en met 11 jaar en hebben een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld syndroom van Down, autisme, ADHD of epilepsie. Bekijk de website van de school.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider via e-mail onderwijshuisvesting@utrecht.nl of via telefoonnummer 14 030.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Telefoon

14 030

E-mail

onderwijshuisvesting@utrecht.nl