Onderwijshuisvesting Nieuwbouw Via Nova College

Het Via Nova College neemt in januari 2019 een nieuw schoolgebouw in gebruik. Op de Oesterzwam, tegenover het treinstation in Vleuten. Het gebouw wordt eind oktober 2018 opgeleverd. In het nieuwe gebouw kunnen 800 vmbo-leerlingen onderwijs volgen.

Waarom een nieuw gebouw?

Nu zit het Via Nova College, samen met het Leidsche Rijn College, in het gebouw van de Sportcampus in Parkwijk. Dit gebouw is te klein geworden door de sterke groei van het Leidsche Rijn College en door de verwachte groei van het Via Nova College.

Ontwerp Via Nova College

In het definitieve ontwerp van de nieuwbouw van het Via Nova College staan de indelingen van ruimten en gevel. Er is in het ontwerp gekozen om het fietsparkeren gedeeltelijk half verdiept op te lossen en het plein door te laten lopen op het dak van de fietsenstalling. Zo ontstaat meer pleinruimte voor leerlingen en is het fietsparkeren minder zichtbaar.

Impressie van de binnenkant nieuwbouw Via Nova College
Impressie van de binnenkant nieuwbouw Via Nova College, trappen
Impressie buitenkant ingang nieuwbouw Via Nova college
impressie buitenkant Via Nova College

Start van de bouw

De vergunning om te mogen gaan bouwen (omgevingsvergunning) is verleend. Wij kunnen dus starten met de bouw. Er is een aannemer geselecteerd die het gebouw gaat bouwen. Tijdens de inloopavond willen we u informeren over de planning van de bouw en waar u terecht kunt als u overlast ervaart.

Globale planning

  • Najaar 2017 – de eerste paal wordt geslagen
  • Voorjaar 2018 – het hoogste punt wordt bereikt
  • Oktober 2018 – het nieuwe schoolgebouw wordt opgeleverd door de gemeente Utrecht
  • Januari 2019 – opening en in gebruik nemen Via Nova College

Over het Via Nova College

Het Via Nova College is een openbare vmbo-school, met veel aandacht voor sport. Leerlingen kunnen hun opleiding combineren met topsport en sportklassen. Leerlingen kunnen theoretisch en praktijkgericht onderwijs volgen. Bijvoorbeeld op gebieden als zorg & welzijn en economie & ondernemen. In het nieuwe gebouw breidt de school dit uit met de richting Produceren, installeren en energie. Meer informatie op www.vianovacollege.nl

Meer informatie

De direct omwonenden informeren en raadplegen we regelmatig over de nieuwbouwplannen.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Telefoon

14 030

E-mail

onderwijshuisvesting@utrecht.nl