Onderwijshuisvesting Nieuwe verordening voor schoolgebouwen

We hebben nieuwe regels voor schoolgebouwen als zij gaan verbouwen of bij nieuwbouw. Deze regels staan in een nieuwe verordening. Deze regels zorgen voor duurzame, gezonde en veilige scholen. Daarnaast kan ieder kind in de buurt naar school gaan.

 

In de verordening staan de afspraken die wij hebben gemaakt met schoolbesturen, gemeenteraad, ouders en leerlingen. De verordening is geschreven in begrijpelijke taal. Zo zijn de afspraken open en helder voor inwoners van de stad.

Gezond stedelijk leven voor ieder kind

De nieuwe verordening stimuleert meer groen op het schoolplein en in de stad. Zo krijgen leerlingen de ruimte om buiten te zijn, te spelen en te bewegen.

Dit doen we door:

  • Groenere schoolpleinen en meer groen in de stad.
  • Een schoolplein voor middelbare scholen. Zo kunnen leerlingen buiten zijn in de pauze, zonder overlast voor de buurt.
  • Gymles op maximaal 1.000 meter van de school, zodat er minder reistijd is.

Duurzame schoolgebouwen

In de nieuwe verordening wordt renoveren van schoolgebouwen de standaard. Daarom krijgen scholen hetzelfde budget voor renovatie als voor nieuwbouw. Zo worden bestaande gebouwen langer gebruikt. Verder voldoen nieuwe schoolgebouwen bijvoorbeeld al aan goede ventilatie. Bij renovatieprojecten komt daarom meer budget vrij om hierin te investeren.

Schoolgebouwen moeten verder voldoen aan:

  • Gebruik van duurzame materialen die energie besparen. Materialen die lang en op meer manieren te gebruiken zijn.
  • Aardgasvrij en zoveel mogelijk energieneutraal bouwen.

Een passende school, dichtbij huis

Vroeger bestond een school uit lokalen aan een lange gang. De nieuwe verordening gaat niet meer uit van het aantal lokalen, maar de ruimte die nodig is. Zo past het beter bij de visie en lesmethode van de school. Verder kan de indeling van het gebouw veranderen bij vernieuwingen in het onderwijs.

Wat wordt anders:

  • Scholen in speciaal onderwijs krijgen standaard meer ruimte.
  • Flexibele indeling en maatwerk: school bepaalt zelf de indeling van het gebouw en het aantal klaslokalen.

Betere samenwerking

Er is niet veel ruimte in Utrecht. Om goed onderwijs en goede huisvesting voor scholen te bieden, is samenwerken belangrijk. Dit zorgt voor een soepele overgang voor leerlingen. Gemeente en scholen gaan daarom op een andere manier samenwerken.

Wat gaan we doen:

  • We maken ruimte voor overleg en maatwerk en een wijkgerichte aanpak.
  • Nieuwe regeling voor het huisvesten van niet-onderwijsfuncties in het schoolgebouw (kindcentra, voorschool, zorg en andere voorzieningen voor kinderen).
  • Scholen die ruimte zoeken koppelen aan scholen die ruimte over hebben. Zo maken we zo goed mogelijk gebruik van de ruimte.

Kaders en flexibiliteit

Voor deze afspraken biedt de verordening de kaders. Met nadere regels bieden we flexibiliteit. Deze nadere regels zijn bedoeld voor thema’s waar de ontwikkelingen hard gaan. Of waarvan inzichten kunnen wisselen. Denk bijvoorbeeld aan doelen op het gebied van duurzaamheid.

Wanneer gaat de nieuwe verordening in?

De nieuwe verordening gaat in op 15 februari 2021.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting