Onderwijshuisvesting Nieuws Onderwijshuisvesting

Uitbreiding en renovatie Bonifatiuscollege

27-09-2019 | Het college van burgemeester en wethouders heeft groen licht gegeven voor de renovatie en uitbreiding van het St. Bonifatiuscollege in Utrecht Oost.

“Het hoofdgebouw van het Bonifatiuscollege is verouderd en aan vernieuwing toe”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Daarnaast is er, net zoals bij andere scholen in Utrecht, een groeiend leerlingenaantal. Momenteel is er ruimte voor circa 1500 leerlingen. Na de uitbreiding is er plek voor ongeveer 1620 leerlingen.”

Een deel van het hoofdgebouw wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De school zal de renovatie zelf laten uitvoeren. Bij het huidige brugklasgebouw worden twee nieuwe gymzalen gebouwd. Hoe deze uitbreiding wordt gerealiseerd, is onderdeel van verder onderzoek. Tijdens de renovatie vinden de lessen zoveel mogelijk plaats in het huidige gebouw. Wel zal een beperkt aantal tijdelijke lokalen nodig zijn. De renovatie van het hoofdgebouw start in juli 2020. De school zal buurtbewoners en andere betrokkenen informeren over de bouwplannen en het verdere proces. De school wil de uitbreiding en renovatie deels gereed te hebben in 2022.


Onderzoek naar aardgasvrije scholen

23-01-2019 | Alle Utrechtse schoolgebouwen worden aardgasvrij. Schoolbesturen SPO Utrecht, KSU, PCOU Willibrord en de gemeente Utrecht doen onderzoek hoe we dit het best voor elkaar krijgen. Voor het onderzoek zijn 20 basisscholen geselecteerd op basis van onder meer bouwjaar, oppervlakte en type gebouw. De 20 scholen vormen een goede afspiegeling van alle scholen in Utrecht. Het onderzoek duurt van januari tot april, de resultaten worden in de zomer verwacht.

In het onderzoek staan een aantal vragen centraal:

  • Welke maatregelen en oplossingen zijn geschikt voor scholen die bijvoorbeeld 20 jaar of 50 jaar oud zijn?
  • Welke duurzame energiebronnen kunnen gebruikt worden?
  • Welke investeringen en welke financiële afwegingen moeten gemaakt worden?

Het onderzoek wordt gefinancierd door RVO Topsector Energie en de gemeente Utrecht. SPO Utrecht is drijvende kracht achter het onderzoek.

Klimaatneutrale stad

Samen met de schoolbesturen werkt de gemeente Utrecht hard aan het realiseren van goede, gezonde en duurzame scholen voor alle leerlingen. Dit doet de gemeente vanuit het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting 2016-2025. Eén van de speerpunten hierin is 'Bouwen aan en Gezonde toekomst'.

Het aardgasvrij maken van bestaande bouw draagt bij aan de ambitie van Utrecht om een klimaatneutrale stad te worden.


Tijdelijk 4 extra lokalen Willibrordschool

Het aantal leerlingen van de Willibrordschool in Vleuten groeit. Het schoolgebouw is te klein om alle leerlingen een plek te bieden. Daarom zijn er 4 extra lokalen nodig als tijdelijke huisvesting. Deze lokalen worden geplaatst op het grasveld aan de Hindersteinlaan (tegenover het winkelcentrum). De lokalen worden naar verwachting in het 2e kwartaal van 2019 in gebruik genomen en zijn een aanvulling op de 4 eerder geplaatste lokalen. Alle tijdelijke lokalen blijven nog ongeveer een jaar staan.

Definitieve oplossing groei Willibrordschool

De Willibrordschool verhuist december 2019/januari 2020 met een aantal groepen naar het schoolgebouw aan Kortland 23:

  • De Kees Valkensteinschool krijgt een tweede schoolgebouw in Haarzicht. Hierdoor komen er lokalen vrij in hun huidige schoolgebouw aan de Kortland 23.
  • De Willibrordschool verhuist dan met een aantal groepen naar Kortland 23. Vanaf dat moment maken de Willibrordschool en de Kees Valkensteinschool dus samen gebruik van dat gebouw.
  • Als de verhuizing naar Kortland 23 heeft plaatsgevonden, worden alle tijdelijke lokalen van de Willibrordschool verwijderd. Alle tijdelijke lokalen worden volgens planning in december 2019/januari 2020 verwijderd.

Basisschool Al Arqam start nieuwe schooljaar in Parkwijk

15-08-2018 | Vanaf het schooljaar 2018-2019 start basisschool Al Arqam in het schoolgebouw aan de Eerste Oosterparklaan in Parkwijk. OBS De Klimroos maakt nu al gebruik van het gebouw. Beide scholen starten dit schooljaar met 6 groepen. Het schoolgebouw is groot genoeg voor de groepen van beide scholen. Volgend jaar kijken we naar het aantal leerlingen en hoe groot de ruimtebehoefte van de scholen is. Tussen 7 en 20 augustus worden binnen in het gebouw kleine aanpassingen gedaan. We verwachten dat de werkzaamheden geen overlast voor de omgeving geven.

De verkeersdrukte is een aandachtspunt. De scholen stimuleren de ouders hun kinderen lopend of op de fiets naar school te brengen. Tijdens het halen en brengen van de kinderen wordt het wel drukker in de straat. De straat bij de school is hiervoor ingericht. Bij de bouw van de school is rekening gehouden met een volledige bezetting van de lokalen.


Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening