Onderwijshuisvesting Nieuws onderwijshuisvesting

Alle Utrechtse basisscholen aardgasvrij

20-01-2020 | Utrecht wil een klimaatneutrale stad worden. Een mooie stap hierin is het aardgasvrij maken van alle Utrechtse basisscholen. Hoe dit kan, staat in het onderzoeksrapport 'Alle basisscholen in Utrecht aardgasvrij'.

Bekijk het onderzoeksrapport op de website van SPO Utrecht

Aardgasvrije basisscholen

Samen met de schoolbesturen werkt de gemeente Utrecht aan het realiseren van goede, gezonde en duurzame scholen voor alle leerlingen. De ambitie is dat alle Utrechtse basisscholen in 2040 energieneutraal zijn.
 
We bouwen nieuwe scholen standaard aardgasvrij. Op dit moment is een kwart van alle 117 Utrechtse basisscholen aardgasvrij. Maar hoe doen we dit bij bestaande scholen? Met dit verkennende onderzoek is in kaart gebracht wat hiervoor nodig is. SPO Utrecht (initiatiefnemer van het onderzoek), KSU en PCOU hebben hieraan een actieve bijdrage geleverd.

Belangrijkste conclusies onderzoek

Met dit onderzoek is een belangrijke stap gezet naar aardgasvrije basisscholen. Er is in kaart gebracht welke oplossingen er mogelijk zijn om duurzaam energie op te wekken en welke financiële afwegingen moeten worden gemaakt. Er is extra geld nodig voor het aardgasvrij maken van alle basisscholen. Een deel kan komen uit exploitatievoordelen als gevolg van lagere exploitatielasten en het wegvallen van de gasrekening.
 
Maar minstens zo belangrijk: het onderzoek gaat in op de positieve impact die een aardgasvrije school heeft op de leerlingen en de buurt. Scholen willen een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van duurzaamheid, bewustwording verhogen en gedrag veranderen.

Vervolg

De gemeente en de schoolbesturen inventariseren naar aanleiding van het rapport welke maatregelen exact nodig zijn om de bestaande scholen aardgasvrij te maken. Samen maken we een concreet plan van aanpak.

Het onderzoeksteam presenteert binnenkort de uitkomsten van het rapport aan de schoolbesturen.


Nieuwe locatie voor 3 basisscholen in Vleuterweide

13-12-2019 | De basisscholen OBS Vleuterweide, Jenaplanschool Zonnewereld en De Twaalfruiter locatie Boomgaarden/Balkon krijgen een nieuwe locatie. De scholen krijgen een gebouw dat het best past bij de grootte en leerlingenprognoses van hun school.

Lees meer over nieuwe locatie voor 3 basisscholen in Vleuterweide


Hulp en contact Onderwijshuisvesting