Onderwijshuisvesting Nieuws Onderwijshuisvesting

Schoolgebouw OBO De Watertoren

Informatieavond nieuwbouw OBS Jules Verne

28-12-2017 | De gemeente organiseert op 17 januari een informatieavond over de plannen voor een nieuw schoolgebouw voor de openbare basisschool Jules Verne. Het schoolbestuur, de stedenbouwkundige, architect en de gemeente zijn aanwezig om u te informeren over de plannen.

Wanneer: Woensdag 17 januari 2018
Hoe laat: 19.30 uur tot 21.00 uur
Waar: OBS Jules Verne, Opzoomerstraat 1

Het nieuwe schoolgebouw komt op de huidige locatie aan de Opzoomerstraat 1. Ook de gymzaal wordt vernieuwd. Het huidige gebouw is verouderd en niet meer functioneel. Het schoolbestuur en de gemeente zijn de plannen aan het voorbereiden. In november is architectenbureau Koning Ellis uit Amsterdam geselecteerd om het ontwerp voor het nieuwe gebouw te gaan maken. Het project is nog in de beginfase: wij kunnen dus nog geen tekeningen laten zien.


Voortgangsrapportage Onderwijshuisvesting 2017

11-11-2017 | Op 11 oktober 2017 heeft het college van B en W de voortgangsrapportage Onderwijshuisvesting 2017 (pdf, 3,2 MB) aangeboden aan de gemeenteraad. In deze rapportage staan de resultaten die vanuit de plannen zijn gerealiseerd. En de rapportage maakt inzichtelijk hoe wij samen met de schoolbesturen invulling (gaan) geven aan de groeiopgave.


Nieuwbouw SO Fier

14-07-2017 | Aan de Winklerlaan 79 komt een nieuw schoolgebouw. De school is bedoeld voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag. Het bestaande gebouw is te klein en voldoet niet aan de huidige eisen. Het startdocument is op 7 februari vastgesteld. Dit is de start van het planproces, daarin staat welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Op 7 maart, 9 mei en 4 juli waren de informatieavonden.

Startdocument  (pdf, 1,7 MB)
Presentatie eerste informatieavond 7 maart (pdf, 3 MB)Tips en aandachtspunten bewoners informatieavond 7 maart (pdf, 59 kB)Presentatie tweede informatieavond 9 mei (pdf 1,4 MB)
Posters tweede informatieavond 9 mei (pdf, 6 MB)

Presentatie derde informatieavond (pdf 5 MB)

Tips en aandachtspunten bewoners informatieavond 9 mei (pdf, 36 kB)

Bestemmingsplan

De school zal 2 lagen moeten krijgen zodat de school op het kavel past en er daarnaast nog voldoende speelruimte en groen is. Het nieuwe gebouw past op deze manier niet meer in het bestemmingsplan. Daarom zijn er aanpassingen nodig om de nieuwe school te kunnen bouwen.

Planning
WatWanneer
Randvoorwaarden/schetsontwerphalf 2017
Aanvraag omgevingsvergunningtweede helft 2017
Sloop oude gebouwnajaar 2017
Start nieuwbouw2018

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem contact op met de projectleider Onderwijshuisvesting van de gemeente, via telefoonnummer 14 030 of e-mail onderwijshuisvesting@utrecht.nl.


Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Telefoon

14 030

E-mail

onderwijshuisvesting@utrecht.nl