Onderwijshuisvesting Nieuws Onderwijshuisvesting

Schoolgebouw OBO De Watertoren

Taalschool Utrecht in schoolgebouw Maria van Reedestraat

23-01-2018 | De Taalschool Utrecht krijgt er in februari 2018 een derde vestiging bij. Dit is nodig omdat de school groeit. De school komt aan de Maria van Reedestraat 4. Er komen 8 groepen van in totaal ongeveer 120 leerlingen. Het gaat om bovenbouwleerlingen in de leeftijd 8-13 jaar. Het gebouw aan de Maria van Reedestraat wordt de komende weken opgeknapt.

Werkzaamheden

Op 8 januari zijn we begonnen met de werkzaamheden in en rondom het gebouw. We verwachten dat deze werkzaamheden begin februari klaar zijn. We werken vooral aan de binnenkant van het gebouw. Maar we maken ook het schoolplein weer netjes. Houd rekening met extra verkeer rondom de nieuwe locatie.

Planning

De Taalschool zal maar tijdelijk (ongeveer 1,5 jaar) aan de Maria van Reedestraat 4 zitten. We blijven zoeken naar een vaste plek voor de school. Het gebouw aan de Maria van Reedestraat wordt na de Taalschool Utrecht als een tijdelijke plek voor een andere school gebruikt.
Lees meer over de school op de site van De Taalschool Utrecht


Voortgangsrapportage Onderwijshuisvesting 2017

11-11-2017 | Op 11 oktober 2017 heeft het college van B en W de voortgangsrapportage Onderwijshuisvesting 2017 (pdf, 3,2 MB) aangeboden aan de gemeenteraad. In deze rapportage staan de resultaten die vanuit de plannen zijn gerealiseerd. En de rapportage maakt inzichtelijk hoe wij samen met de schoolbesturen invulling (gaan) geven aan de groeiopgave.


Nieuwbouw SO Fier

14-07-2017 | Aan de Winklerlaan 79 komt een nieuw schoolgebouw. De school is bedoeld voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag. Het bestaande gebouw is te klein en voldoet niet aan de huidige eisen. Het startdocument is op 7 februari vastgesteld. Dit is de start van het planproces, daarin staat welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden. Op 7 maart, 9 mei en 4 juli waren de informatieavonden.

Startdocument  (pdf, 1,7 MB)
Presentatie eerste informatieavond 7 maart (pdf, 3 MB)Tips en aandachtspunten bewoners informatieavond 7 maart (pdf, 59 kB)Presentatie tweede informatieavond 9 mei (pdf 1,4 MB)
Posters tweede informatieavond 9 mei (pdf, 6 MB)

Presentatie derde informatieavond (pdf 5 MB)

Tips en aandachtspunten bewoners informatieavond 9 mei (pdf, 36 kB)

Bestemmingsplan

De school zal 2 lagen moeten krijgen zodat de school op het kavel past en er daarnaast nog voldoende speelruimte en groen is. Het nieuwe gebouw past op deze manier niet meer in het bestemmingsplan. Daarom zijn er aanpassingen nodig om de nieuwe school te kunnen bouwen.

Planning
WatWanneer
Randvoorwaarden/schetsontwerphalf 2017
Aanvraag omgevingsvergunningtweede helft 2017
Sloop oude gebouwnajaar 2017
Start nieuwbouw2018

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem contact op met de projectleider Onderwijshuisvesting van de gemeente, via telefoonnummer 14 030 of e-mail onderwijshuisvesting@utrecht.nl.


Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Telefoon

14 030

E-mail

onderwijshuisvesting@utrecht.nl