Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting: volle kracht vooruit!

Wethouder Jeroen Kreijkamp: "Als gemeente staan we voor de nodige uitdagingen. De stad groeit en daarmee ook het leerlingenaantal in Utrecht. De komst van asielzoekers zet extra druk op het vinden van passende onderwijslocaties voor het basis en voortgezet onderwijs. Dat vraagt om veel overleg en creatief denken en handelen. Samen met de schoolbesturen boeken we voortgang in verschillende delen van de stad. Onderwijshuisvesting stoomt op volle kracht vooruit.

Als afsluiting van het Masterplan Primair Onderwijs (2006-2016) worden in het komend jaar 3 kinderclusters gebouwd in Overvecht. In het voorjaar van 2017 staan er aan de Teun de Jagerdreef, de Ibisdreef en de Eufraatdreef nieuwe schoolgebouwen die helemaal voldoen aan de eisen van deze tijd. Ik ben blij dat deze kwaliteitsimpuls in Overvecht nu in de startblokken staat.

In Leidsche Rijn Centrum gaf ik 7 maart jongstleden het startschot voor de bouw van 2 basisscholen onder 1 dak: de EbenHaëzer en Onder de Bogen. Het gebouw moet in de loop van 2017 gereed zijn. Vooruitlopend hierop start Onder de Bogen in augustus van dit jaar al op een tijdelijke locatie met tweetalig onderwijs vanaf groep 1. Een primeur in Utrecht!

In totaal 16  onderwijshuisvestingsprojecten uit  het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) kregen in het najaar van 2015, via een beschikking, geld toegewezen. Schoolbesturen zijn inmiddels gestart  met de planvorming voor (vervangende) nieuwbouw, renovatie of uitbreiding van een aantal scholen.

Utrecht is als stad én als regio volop in ontwikkeling. We combineren gezonde verstedelijking met internationale ambities. In toenemende mate zien we dat internationale bedrijven zich in Utrecht en omgeving willen vestigen. De aanwezigheid van een internationale school  is daarmee van toegevoegde waarde voor het onderwijs, het bedrijfsleven en het imago van de stad. De Utrechtse Internationale School groeit snel. Een goede plek waar deze school zich kan wortelen in de Utrechtse samenleving en waar ouders en leerlingen Utrecht kunnen leren kennen is belangrijk. Samen met de school en het schoolbestuur zijn we hard aan het werk om die definitieve plek in de stad te realiseren.

Op dit moment zijn we in overleg over hoe we de groei van de leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de komende 10 jaar kunnen opvangen. Samen met de schoolbesturen onderzoeken we de mogelijkheden voor het realiseren van een nieuwe, brede scholengemeenschap. Daarbij wordt vooral naar Leidsche Rijn gekeken omdat daar de groei van het aantal leerlingen en de uitstroom van leerlingen uit Utrecht naar andere gemeenten het grootst is. De mogelijkheden om enkele bestaande middelbare scholen verder te laten groeien is ook onderdeel van de besprekingen. Met de realisatie hiervan bevorderen we keuzevrijheid, diversiteit en flexibiliteit in het onderwijsaanbod voor Utrechtse leerlingen.

Ik hoop dat u net zo veel energie krijgt van al deze projecten als ik. Het blijft mooi om met z’n allen te werken aan de toekomst van alle Utrechtse leerlingen!"

Uw mening