Onderwijshuisvesting Nieuwbouw OBS Jules Verne

Openbare basisschool Jules Verne krijgt een nieuw gebouw en een nieuwe gymzaal. Het gebouw dat er nu staat is verouderd en voldoet niet meer aan de behoefte. Daarom sloopt de gemeente het oude gebouw. Het nieuwe gebouw komt, net als het oude gebouw, aan de Opzoomerstraat 1 en is in de zomer 2020 klaar.

De school en de gemeente zijn de plannen aan het voorbereiden. In november 2017 is een  architectenbureau uitgekozen om het ontwerp voor het nieuwe gebouw te maken.

Terugkoppeling informatieavond 17 januari 2018

Op 17 januari hebben wij de omwonenden tijdens de informatieavond geïnformeerd over de nieuwbouw van de school. Het schoolbestuur heeft de planning en het proces toegelicht.

Bekijk het verslag van de informatieavond (pdf, 103 kB)

Planning

Wanneer doen we welke activiteiten?
Wanneer?Wat?
Begin 2018Maken van ontwerp voor het nieuwe gebouw
Heel 2018Voorbereiden van de plannen
Begin 2019Verhuizen school naar tijdelijke huisvesting
Begin 2019Slopen oud schoolgebouw
Medio 2019Start bouw nieuw schoolgebouw
Zomer 2020Opening nieuw schoolgebouw

Hoe ziet het nieuwe schoolgebouw er uit?

  • Het gebouw bestaat deels uit 1 en deels uit 2 bouwlagen.
  • Het gebouw bestaat uit 11 lokalen, 1 speellokaal, 1 nieuwe gymzaal en 1 lokaal voor de vroeg- en voorschoolse educatie.
  • De ambitie van het schoolbestuur is een energieneutraal gebouw te bouwen.
  • Aan de kant van de Joan Roëllstraat en het Van Beuningenplein krijgt het gebouw een dichtere wand.
  • Het schoolplein komt aan de Opzoomerstraat zodat de pleinen van beide scholen meer tegen elkaar komen te liggen.
  • Het schoolplein wordt openbaar voor de buurt. Er worden camera’s geplaatst die een afschrikkende werking hebben op vandalisme.

Onderzoek naar sluiten Opzoomerstraat

Tijdens de ontwerpfase onderzoeken we of het beter is om de Opzoomerstraat als straat te sluiten. De Opzoomerstraat biedt alleen maar toegang tot de scholen en de moskee. Er wordt vooral geparkeerd en er wordt overlast ervaren van hangjongeren. Door deze straat te sluiten kunnen we de ruimte gebruiken voor grotere schoolpleinen of deze ruimte als groen inrichten.

OBS Jules Verne

Lees meer over deze school op de website van de school

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening