Onderwijshuisvesting Nieuwbouw OBS Jules Verne

Openbare basisschool Jules Verne krijgt een nieuw gebouw en een nieuwe gymzaal. Het nieuwe gebouw komt, net als het oude gebouw, aan de Opzoomerstraat 1 en is in maart 2021 klaar. De school is al verhuisd naar de tijdelijke locatie in de gebouwen aan de overkant, Mariëndaalstraat 25 en Thorbeckelaan 5. Daar blijven ze tot het nieuwe gebouw klaar is. Het oude gebouw is inmiddels gesloopt en de nieuwbouw is gestart.

Bouwverkeer en -werkzaamheden

Het bouwverkeer benadert en verlaat het bouwterrein via de Opzoomerstraat.

Overlast

Het kan zijn dat u tijdens de werkzaamheden last hebt van (geluids)hinder. Dit is helaas niet altijd te voorkomen. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om de overlast zoveel mogelijk te verminderen. De werktijden zijn op werkdagen van 7.00 – 19.00 uur.

Hebt u vragen over de sloop of ervaart u overlast? Dan kunt u de uitvoerder van BM van Houwelingen bellen op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur. Of u kunt bij hem langsgaan in de bouwkeet elke werkdag tussen 13.00 en 13.30 uur.

Hoe ziet het nieuwe schoolgebouw er uit?

 • Het gebouw bestaat deels uit 1 en deels uit 2 bouwlagen.
 • Het gebouw bestaat uit 8 groepslokalen, 1 ouderlokaal, 1 speellokaal, 1 nieuwe gymzaal en 1 lokaal voor de voorschoolse educatie.
 • Het gebouw is energieneutraal.
 • Aan de kant van de Joan Roëllstraat en het Van Beuningenplein krijgt het gebouw een dichtere wand.
 • Het schoolplein komt aan de Opzoomerstraat zodat de pleinen van beide scholen meer tegen elkaar komen te liggen.
 • Het schoolplein wordt openbaar voor de buurt. Er worden camera’s geplaatst die een afschrikkende werking hebben op vandalisme.

Onderzoek naar sluiten Opzoomerstraat

Het ontwerp is zo gemaakt dat het mogelijk is om om de Opzoomerstraat als straat te sluiten. De mogelijkheid hiervoor wordt nog onderzocht door het schoolbestuur samen met de gemeente. De Opzoomerstraat biedt alleen maar toegang tot de scholen en de moskee. Er wordt vooral geparkeerd en er wordt overlast ervaren van hangjongeren. Door deze straat te sluiten kunnen we de ruimte gebruiken voor grotere schoolpleinen of deze ruimte als groen inrichten.

Planning

Wanneer doen we welke activiteiten?
Wanneer?Wat?
Februari/maart 2021Oplevering, inrichting en verhuizing
Maart 2021Opening nieuw schoolgebouw

  Wat is er al gebeurd?

  • Mei 2020: start bouw.
  • Begin 2020 is het oude gebouw gesloopt.
  • In de kerstvakantie 2019/2020 is de school verhuisd naar de tijdelijke huisvesting.
  • Op 24 september 2019 was een informatieavond. We hebben de omwonenden geïnformeerd over de nieuwbouw van de school. De architect en het schoolbestuur hebben het ontwerp, de planning en het proces toegelicht.

  OBS Jules Verne

  Lees meer over deze school op de website van de school

  Hulp en contact Onderwijshuisvesting