Onderwijshuisvesting Nieuwbouw OBS Jules Verne

Openbare basisschool Jules Verne krijgt een nieuw gebouw en een nieuwe gymzaal. Het gebouw dat er nu staat is verouderd en voldoet niet meer aan de behoefte. Daarom sloopt de gemeente het oude gebouw. Het nieuwe gebouw komt, net als het oude gebouw, aan de Opzoomerstraat 1 en is in de zomer 2021 klaar.

In de kerstvakantie verhuist de school tijdelijk naar het naastgelegen schoolgebouw aan de Mariëndaalstraat.

Hoe ziet het nieuwe schoolgebouw er uit?

 • Het gebouw bestaat deels uit 1 en deels uit 2 bouwlagen.
 • Het gebouw bestaat uit 8 groepslokalen, 1 ouderlokaal, 1 speellokaal, 1 nieuwe gymzaal en 1 lokaal voor de voorschoolse educatie.
 • Het gebouw is energieneutraal.
 • Aan de kant van de Joan Roëllstraat en het Van Beuningenplein krijgt het gebouw een dichtere wand.
 • Het schoolplein komt aan de Opzoomerstraat zodat de pleinen van beide scholen meer tegen elkaar komen te liggen.
 • Het schoolplein wordt openbaar voor de buurt. Er worden camera’s geplaatst die een afschrikkende werking hebben op vandalisme.

Onderzoek naar sluiten Opzoomerstraat

Het ontwerp is zo gemaakt dat het mogelijk is om om de Opzoomerstraat als straat te sluiten. De mogelijkheid hiervoor wordt nog onderzocht door het schoolbestuur samen met de gemeente. De Opzoomerstraat biedt alleen maar toegang tot de scholen en de moskee. Er wordt vooral geparkeerd en er wordt overlast ervaren van hangjongeren. Door deze straat te sluiten kunnen we de ruimte gebruiken voor grotere schoolpleinen of deze ruimte als groen inrichten.

Planning

Wanneer doen we welke activiteiten?
Wanneer?Wat?
Heel 2019Voorbereiden van de plannen
KerstvakantieVerhuizen school naar tijdelijke huisvesting aan de Mariëndaalstraat 25
Begin 2020Slopen oud schoolgebouw
Voorjaar 2020Start bouw nieuw schoolgebouw
Voorjaar 2021Opening nieuw schoolgebouw

  Wat is er al gebeurd?

  • Op 24 september 2019 was een informatieavond. We hebben de omwonenden geïnformeerd over de nieuwbouw van de school. De architect en het schoolbestuur hebben het ontwerp, de planning en het proces toegelicht.
  • In 2018-2019 is het ontwerp van de nieuwe school gemaakt
  • In november 2017 is een architectenbureau uitgekozen om het ontwerp voor het nieuwe gebouw te maken.

  OBS Jules Verne

  Lees meer over deze school op de website van de school

  Hulp en contact Onderwijshuisvesting

  Uw mening