Onderwijshuisvesting Scholen in Oog in Al

Fase project:
Tijdelijke huisvesting

Het aantal leerlingen in de wijk Oog in Al neemt toe. Twee scholen groeien en moeten uitbreiden. Met behulp van een locatiestudie heeft de gemeente gezocht naar de beste plekken voor uitbreiding van de St. Dominicusschool (3 groepen) en de Johan de Wittschool (2 groepen).

Wat komt er en waarom?

Het college geeft voor de komende jaren de voorkeur aan een tijdelijke oplossing voor de  uitbreiding van de twee scholen op de bestaande locaties. Dit ziet er als volgt uit:

St. Dominicusschool

De groepen leerlingen die nu tijdelijk in de Cereolfabriek zit, blijven hier. Op het schoolplein van de hoofdlocatie aan de Händelstraat 51 komt een tijdelijk gebouw voor 2 of 3 groepen.

Johan de Wittschool

Deze school blijft gebruikmaken van tijdelijke huisvesting op het schoolplein voor 2 groepen.

Op termijn (na 2025) ziet het college Ravellaan 96 als mogelijkheid voor de groei van de scholen. De komende 3 tot 5 jaar monitoren we of er behoefte blijft aan een permanente uitbreiding van de scholen en in welke vorm deze uitgewerkt moet worden.

Informatiebijeenkomst 24 september

Tijdens de bijeenkomst geven wij een toelichting op de uitkomst van de locatiestudie en gaan wij met betrokkenen in gesprek hoe de tijdelijke oplossing mogelijk gemaakt kan worden. Komt u ook? Aanmelden kan via onderwijshuisvesting@utrecht.nl

Tijdstip: van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie: NDC Den Hommel, Kennedylaan 9 Utrecht

Locatiestudie

Er is een uitgebreid onderzoek geweest naar extra ruimte voor de scholen. Gemeente, scholen en buurtbewoners zijn over locaties met elkaar in gesprek geweest. Alle (bewoners)suggesties voor locaties tezamen hebben geleid tot een lijst van ruim dertig mogelijke locaties in de wijk West. In de studie is gekeken naar wettelijke, praktische, ruimtelijke en financiële zaken. Ook zaken als tijd en toekomstbestendigheid zijn in het onderzoek meegenomen.

Bekijk de gehele locatiestudie

Uit de locatiestudie blijkt dat geen van de scenario’s voldoet aan de wensen en eisen van alle belanghebbenden en dat het niet mogelijk is direct te voorzien in een permanente locatie voor de uitbreiding. Ook is het op dit moment lastig te zeggen in hoeverre de ontwikkelingen in Welgelegen, de Merwedekanaalzone, het Beurskwartier en Cartesiusdriehoek het aantal leerlingen in de wijk de komende jaren zal beïnvloeden.
Daarom heeft het college voor de komende jaren de voorkeur voor een tijdelijke oplossing voor de  huisvesting van deze scholen op de bestaande locaties.

Planning
WanneerWat
oktober 2018 - juni 2019onderzoek naar mogelijke locaties
24 september 2019inloopbijeenkomst voor omwonenden, ouders en andere betrokkenen
eind 2019collegebesluit over uitbreiding lokalen

Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland

Utrecht is een mooie en aantrekkelijke stad. Mensen wonen hier graag. Dat is ook te zien aan het aantal inwoners van de stad, dat aantal groeit sinds jaren. Scholen en gemeente zetten zich gezamenlijk in om alle Utrechtse kinderen gezonde en duurzame huisvesting te bieden. Voor de basisscholen St. Dominicusschool en de Johan de Wittschool zijn we op zoek gegaan naar ruimte voor 5 extra groepen leerlingen:3 groepen voor de St. Dominicusschool en 2 groepen voor de Johan de Wittschool.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening