Onderwijshuisvesting Scholen in Oog in Al

Fase project:
Tijdelijke huisvesting

Het aantal leerlingen in de wijk Oog in Al neemt toe. Hierdoor groeien 2 scholen en moeten zij uitbreiden. Er komt een tijdelijke oplossing voor St. Dominicusschool en Johan de Wittschool.

Wat komt er en waarom?

We kiezen voor de komende jaren een tijdelijke oplossing voor de uitbreiding van de 2 scholen op de bestaande locaties.

St. Dominicusschool

De groepen leerlingen die nu tijdelijk in de Cereolfabriek zit, blijven hier. Op het schoolplein van de hoofdlocatie aan de Händelstraat 51 komt een tijdelijk gebouw voor 2 of 3 groepen.

Johan de Wittschool

Deze school blijft gebruikmaken van tijdelijke huisvesting op het schoolplein voor 2 groepen.

Op termijn (na 2025) zien we de Ravellaan 96 als mogelijkheid voor de groei van de scholen. De komende 3 tot 5 jaar kijken we of er behoefte blijft aan een vaste uitbreiding van de scholen. Ook kijken we in welke vorm deze uitgewerkt moet worden. We richten een klankbordgroep in met een vertegenwoordiging van omwonenden, ouders en scholen. Zij praten mee over hoe de tijdelijke huisvesting van de extra groepen kan worden ingepast op het schoolplein.

Locatieonderzoek

Er is een uitgebreid onderzoek geweest naar extra ruimte voor de scholen. Gemeente, scholen en buurtbewoners hebben met elkaar gesproken over locaties. Alle (bewoners)voorstellen hebben geleid tot een lijst van ruim 30 mogelijke locaties in de wijk West. In het onderzoek is gekeken naar wettelijke, praktische, ruimtelijke en financiële zaken. Ook zaken als tijd en zekerheid voor de toekomst, zijn in het onderzoek meegenomen.

Bekijk het locatieonderzoek

Waarom een tijdelijke locatie

We kozen voor een tijdelijke uitbreiding op de bestaande locaties, omdat:

  • uit het locatieonderzoek blijkt dat de voorgestelde mogelijkheden niet voldoen aan de wensen en eisen van alle belanghebbenden
  • er nu geen vaste locatie voor de uitbreiding is
  • het nu lastig te zeggen is hoeveel leerlingen er de komende jaren bijkomen door  de ontwikkelingen in Welgelegen, de Merwedekanaalzone, het Beurskwartier en Cartesiusdriehoek


Planning

WanneerWat
Eind 2019Collegebesluit over uitbreiding lokalen

Wat is er al gebeurd?

Bijeenkomst uitkomsten locatiestudie

Het doel van de bijeenkomst was om de aanwezigen in te lichten over de uitkomsten van de locatiestudie, de gekozen tijdelijke oplossing en de mogelijkheid die het college ziet op Ravellaan 96.

Gemeenteraad en college

Het college heeft de gemeenteraad door brieven en bijeenkomsten geïnformeerd over de voortgang van huisvesting van de scholen in de wijk Oog in Al. Bekijk hieronder de brieven en vergaderstukken:

Klankbordgroep bij het locatieonderzoek

De plannen zijn besproken met een klankbordgroep. Dit is een adviesgroep van bewoners. U kunt hier de verslagen van de klankbordgroep teruglezen:

Wijkraad

De wijkraad heeft in 2018 advies gegeven over de uitbreidig van de Dominicusschool en Johan de Witt school. Lees het advies en de reactie van het college van B en W hierop:

Bewonersavond

Er zijn 2 bewonersavonden in 2017 geweest: 14 december en 12 oktober.  Lees hieronder onder andere de verslagen:

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening