Onderwijshuisvesting Scholen in Oog in Al

Het aantal leerlingen in de wijk Oog in Al neemt toe. De Basisscholen St. Dominicusschool en de Johan de Wittschool breiden uit met in totaal 5 schoollokalen. De St. Dominicusschool breidt uit met 3 lokalen en de Johan de Wittschool breidt uit met 2 lokalen. We verwachten dat er nog 4 groepen met kinderen bij komen, maar het is nog niet bekend voor welke scholen in de wijk West de ouders zullen kiezen.

Wat ging vooraf

Tot in de zomer van 2018 werd in West gezocht naar ruimte voor 8 á 9 schoollokalen, voor de groei van de basisscholen St. Dominicusschool en de Johan de Wittschool. De gemeente heeft het project opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot de huidige uitgangspunten: zoektocht naar 5 schoollokalen in totaal voor beide scholen. Lees meer in de raadsbrief Uitbreiding onderwijs Oog in Al.

Vervolg

De opbrengst van het project tot nu toe wordt meegenomen in het vervolg. Hieronder vallen de adviezen van en de gesprekken met de klankbordgroep locatieonderzoek en wijkraad West en de tot nu vergaarde informatie uit het concept locatieonderzoek.

Planning
WanneerWat

Oktober 2018 – februari 2019

Vervolgonderzoek naar mogelijke locaties
Maart – april 2019Bijeenkomsten met verschillende belanghebbenden
Mei 2019Besluitvorming definitieve locatie(s)

Documenten

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Telefoon

14 030

E-mail

onderwijshuisvesting@utrecht.nl