Onderwijshuisvesting Scholen in Oog in Al

Het aantal leerlingen in de wijk Oog in Al groeit. De Basisscholen St. Dominicusschool en de Johan de Wittschool breiden uit met 8 à 9 schoollokalen. Het streven is om in september 2020 klaar te zijn met het uitbreiden van deze lokalen.

Onderzoek naar locaties extra schoollokalen West

Wij onderzoeken in de wijk West of er ruimte te vinden is voor extra schoollokalen voor de Johan de Wittschool en de Sint-Dominicusschool. Er zijn tijdens de bewonersavond op 14 december veel locaties (pdf, 40 kB) voorgesteld. Deze locaties nemen we mee in ons onderzoek dat we advies van de klankbordgroep 'Locatieonderzoek' doen:

Lees het verslag van de bijeenkomst in april 2018 (pdf, 65 kB)Lees het verslag van de bijeenkomst in maart 2018 (pdf, 42 kB)

Consultatie buurt locatieonderzoek

  • Nu bezig: wij onderzoeken de technische en financiële haalbaarheid van de verschillende locaties en werken aan het concept-locatieonderzoek.
  • Na de zomervakantie 2018: we delen het concept-locatieonderzoek met alle bewoners in Oog in Al en andere belanghebbenden.
  • Derde kwartaal 2018: tijdens een informatieavond gaan we in gesprek met bewoners en andere belanghebbenden. We hebben het dan over de mogelijke locaties uit het conceptonderzoek over de locaties.
  • Eerste kwartaal 2019: er komt een voorkeursscenario uit de aanvullende onderzoeken en consultatie (mening) van de belanghebbenden.
  • 1 september 2020 (streefdatum): we voeren het plan uit na het definitieve besluit van het college.

Lees meer over het locatieonderzoek en het proces in het memo aan de gemeenteraad

Advies Wijkraad West

De Wijkraad West heeft aan het college gevraagd of het uitbreiden van de 2 scholen wel wenselijk is.

Lees het advies van Wijkraad West (pdf, 19 kB)

Lees de reactie van het college op het advies (pdf, 1,4 MB)

Het buitenspelen op het Cereol-terrein

Op donderdag 18 januari heeft de klankbordgroep gesproken over het buitenspelen van de kinderen van de Dominicusschool in de omgeving van het Cereol-terrein. De Dominicusschool heeft verteld over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de signalen van bewoners. Ook de buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang hebben uitgelegd hoe zij het buiten spelen organiseren.

Lees verder in het verslag (pdf, 544 kB)

Bewonersavonden extra schoollokalen Oog in Al

Tijdens de informatieavond op 14 december is met bewoners gesproken over de plannen voor 8 à 9 extra schoollokalen in Oog in Al. Wij hebben het gehad over:

  • de beste manier om samen met bewoners te zoeken naar mogelijke locaties voor de extra schoollokalen
  • het gebruik van de speelruimte die aanwezig is
  • de mogelijke tijdelijke oplossingen voor het dringende ruimtegebrek van de scholen

Lees het verslag van de avond (pdf, 83 kB)

Lees de presentatie (pdf, 933 kB)

De bewonersavond op 14 december is een vervolg op de bijeenkomst van 12 oktober.

Lees het verslag van 12 oktober (pdf, 165 kB)

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Telefoon

14 030

E-mail

onderwijshuisvesting@utrecht.nl