Onderwijshuisvesting Scholen in Oog in Al

Het aantal leerlingen in de wijk Oog in Al neemt toe. Hierdoor groeien 2 scholen en moeten zij uitbreiden. Er komt een tijdelijke oplossing voor St. Dominicusschool en Johan de Wittschool.

Wat komt er en waarom?

We kiezen voor de komende jaren een tijdelijke oplossing voor de uitbreiding van de 2 scholen op de bestaande locaties. We verwachten dat het om een periode van 6 tot 8 jaar gaat.

St. Dominicusschool

De groepen leerlingen die nu tijdelijk in de Cereolfabriek zit, blijven hier. Op het schoolplein van de hoofdlocatie aan de Händelstraat 51 komt een tijdelijk gebouw voor 2 groepen.

Kenmerken van de tijdelijke huisvesting:

 • houten gevel bedekking
 • houten speelelementen op het plein
 • directe toegang naar het schoolplein vanuit beide lokalen
 • L-vorm met een afmeting van 19,2 meter breed en 16,8 meter lang
 • Indeling:
  • ingang: in de binnenste hoek van de L
  • links van de ingang: keuken, berging en een kantoor
  • tegenover de ingang: toiletblok
  • rechts van de ingang: leerplein, 3 kantoorruimtes en een lokaal

 

Johan de Wittschool

Deze school blijft gebruikmaken van tijdelijke huisvesting op het schoolplein voor 2 groepen. De kwaliteit van het gebouw is beter dan het huidige gebouw.

Kenmerken van de tijdelijke huisvesting:

 • houten gevelbedekking
 • houten speelelementen op het plein
 • rechthoekige gebouw met een afmeting van 19,2 meter breed en 12 meter lang
 • indeling:
  • ingang: aan de smalle linker kant. De ingang, een lange die helemaal doorloop naar het eind. Deze verdeelt het gebouw in een linker en een rechter helft. De gang heeft in het midden een leerplein en aan het einde een keuken.
  • links: spreekkamer en 2 lokalen
  • rechts: berging, toiletblok en een spreekkamer

Op termijn (na 2025) zien we de Ravellaan 96 als mogelijkheid voor de groei van de scholen. De komende 3 tot 5 jaar kijken we of er behoefte blijft aan een vaste uitbreiding van de scholen. Ook kijken we in welke vorm deze uitgewerkt moet worden.

Klankbordgroep

We hebben een klankbordgroep met een vertegenwoordiging van omwonenden, ouders en scholen. Zij praten mee over invulling en inpassing van de tijdelijke huisvesting op het schoolplein van beide scholen. En over de mogelijkheid van het gebruiken van het Beethovenplein als extra speelruimte.

In het kader van de coronavirus onderzoekt de gemeente in welke vorm (op afstand) de klankbordgroepen in de nabije toekomst gehouden worden. Wilt u hieraan deelnemen? Stuur dan een mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl, met als onderwerp: Klankbordgroep Oog in Al. Geeft u dan ook aan of u met name geïnteresseerd bent in:

 • de St. Dominicusschool
 • de Johan de Wittschool
 • beiden scholen

2e klankbordgroepavond: schetsontwerp voor tijdelijke huisvesting

Op de 2e klankbordgroepavond zijn de schetsontwerpen voor de tijdelijke huisvesting van de beide gebouwen gepresenteerd.

Bent u geïnteresseerd in het verslag van deze avond? Stuur dan een mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl, met als onderwerp: Verslag 2e klankbordgroep scholen in Oog en Al.

Waarom een tijdelijke locatie

We kozen voor een tijdelijke uitbreiding op de bestaande locaties, omdat:

 • uit het locatieonderzoek blijkt dat de voorgestelde mogelijkheden niet voldoen aan de wensen en eisen van alle belanghebbenden
 • er nu geen vaste locatie voor de uitbreiding is
 • het nu lastig te zeggen is hoeveel leerlingen er de komende jaren bijkomen door  de ontwikkelingen in Welgelegen, de Merwedekanaalzone, het Beurskwartier en Cartesiusdriehoek
Planning
WanneerWat
2 maartTweede klankbordgroepavond
Maart-aprilUitwerking ontwerp voor de 2 scholen
Mei-juniOmgevingsvergunning
Juli-augustusBouw tijdelijke gebouwen
SeptemberStart gebruik tijdelijke gebouwen

Wat is er al gebeurd?

Bijeenkomst 1e klankbordgroep

Doel van de avond was input ophalen voor de 2 tijdelijke gebouwen. Bewoners hebben behoefte aan inzicht op de lange termijn huisvesting. Dat werd niet gegeven. Bewoners geven tips, aanbevelingen en opmerkingen voor de tijdelijke lokalen. We nemen deze inbreng in de schetsontwerpen die we maken.

Bent u geïnteresseerd in het verslag van deze avond? Stuur dan een mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl, met als onderwerp: Verslag 1e klankbordgroep scholen in Oog en Al.

Bijeenkomst uitkomsten locatiestudie

Het doel van de bijeenkomst was om de aanwezigen in te lichten over de uitkomsten van de locatiestudie, de gekozen tijdelijke oplossing en de mogelijkheid die het college ziet op Ravellaan 96.

Gemeenteraad en college

Het college heeft de gemeenteraad door brieven en bijeenkomsten geïnformeerd over de voortgang van huisvesting van de scholen in de wijk Oog in Al. Bekijk hieronder de brieven en vergaderstukken:

Locatieonderzoek

Er is een uitgebreid onderzoek geweest naar extra ruimte voor de scholen. Gemeente, scholen en buurtbewoners hebben met elkaar gesproken over locaties. Alle (bewoners)voorstellen hebben geleid tot een lijst van ruim 30 mogelijke locaties in de wijk West. In het onderzoek is gekeken naar wettelijke, praktische, ruimtelijke en financiële zaken. Ook zaken als tijd en zekerheid voor de toekomst, zijn in het onderzoek meegenomen.

Bekijk het locatieonderzoek

Klankbordgroep bij het locatieonderzoek

De plannen zijn besproken met een klankbordgroep. Dit is een adviesgroep van bewoners. U kunt hier de verslagen van de klankbordgroep teruglezen:

Wijkraad

De wijkraad heeft in 2018 advies gegeven over de uitbreidig van de Dominicusschool en Johan de Witt school. Lees het advies en de reactie van het college van B en W hierop:

 • Advies wijkraad (maart 2018) en reactie college van B en W maart 2018

Bewonersavond

Er zijn 2 bewonersavonden in 2017 geweest: 14 december en 12 oktober.  Lees hieronder onder andere de verslagen:

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening