Onderwijshuisvesting Basisscholen op het terrein van de Cereolfabriek

Het aantal leerlingen in de wijk Oog in Al groeit. De Basisscholen St. Dominicusschool en de Johan de Wittschool breiden uit met 8 schoollokalen.

Bewonersavond extra schoollokalen Oog in Al 14 december

Tijdens de informatieavond is met bewoners gesproken over de plannen voor 8 extra schoollokalen in Oog in Al. Wij hebben het gehad over:

  • de beste manier om samen met bewoners te zoeken naar mogelijke locaties voor de extra schoollokalen
  • het gebruik van de speelruimte die aanwezig is
  • de mogelijke tijdelijke oplossingen voor het dringende ruimtegebrek van de scholen

Lees het verslag van de avond (pdf, 83 kB)

Lees de presentatie (pdf, 933 kB)

Onderzoek naar locaties extra schoollokalen West

Wij onderzoeken in de wijk West of er ruimte te vinden is voor extra schoollokalen voor de Johan de Wittschool en de Sint-Dominicusschool. Er zijn tijdens de bewonersavond op 14 december veel locaties (pdf, 40 kB) voorgesteld. Deze locaties nemen we mee in ons onderzoek. In maart of april organiseren we een informatieavond om de resultaten van het locatieonderzoek te delen.

Het buitenspelen op het Cereol-terrein

Op donderdag 18 januari heeft de klankbordgroep gesproken over het buitenspelen van de kinderen van de Dominicusschool in de omgeving van het Cereol-terrein. De Dominicusschool heeft verteld over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de signalen van bewoners. Ook de buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang hebben uitgelegd hoe zij het buiten spelen organiseren.

Lees verder in het verslag (pdf, 544 kB)

Terugkoppeling bijeenkomst 12 oktober 2017

De bewonersavond op 14 december is een vervolg op de bijeenkomst van 12 oktober.

Lees het verslag van 12 oktober (pdf, 165 kB)

Meer informatie

Wilt u meer weten over de uitbreiding van het aantal schoollokalen in Oog in Al? Of hebt u vragen over de bewonersavond? Stuur een e-mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl, onder vermelding van 'Uitbreiding schoollokalen Oog in Al'.

Contact scholen

St.-Dominicusschool
Johan de Wittschool

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Telefoon

14 030

E-mail

onderwijshuisvesting@utrecht.nl