Onderwijshuisvesting Scholen in Oog in Al

Fase project:
Plannen maken

Het aantal leerlingen in de wijk Oog in Al neemt toe. Scholen groeien en moeten uitbreiden. Sinds geruime tijd zoekt de gemeente naar een locatie voor uitbreiding van de St. Dominicusschool en de Johan de Wittschool.

Wat komt er en waarom?

Utrecht is een mooie en aantrekkelijke stad. Mensen wonen hier graag. Dat is ook te zien aan het aantal inwoners van de stad, dat aantal groeit sinds jaren. Scholen en gemeente zetten zich gezamenlijk in om alle Utrechtse kinderen gezonde en duurzame huisvesting te bieden. Voor de basisscholen St. Dominicusschool en de Johan de Wittschool zoeken we nu ruimte voor 5 extra groepen leerlingen:

  • 3 groepen voor de St. Dominicusschool
  • 2 groepen voor de Johan de Wittschool.

Locatieonderzoek

We hebben een locatieonderzoek uitgevoerd om ruimte voor deze vijf lokalen te vinden. In dit onderzoek is gekeken naar wettelijke, praktische, ruimtelijke en financiële zaken. Ook zaken als tijd en toekomstbestendigheid zijn in het onderzoek meegenomen. Onlangs is het onderzoek afgerond. In juni bespreken we de uitkomst intern. In september bespreken we de uitkomsten extern en organiseren we een bijeenkomst. Omwonenden ontvangen hiervoor een wijkbericht.

Planning
WanneerWat

Oktober 2018 – juni 2019

Onderzoek naar mogelijke locaties
September 2019Bijeenkomsten voor omwonenden

Wat is er al gebeurd?

Tot in de zomer van 2018 werd in West gezocht naar ruimte voor 8 á 9 schoollokalen, voor de groei van de basisscholen St. Dominicusschool en de Johan de Wittschool. In de zomer van 2018 heeft de gemeente het project opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot de huidige uitgangspunten: zoektocht naar 5 schoollokalen in totaal voor beide scholen.

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland

Deze groei vraagt om bijbehorende onderwijsvoorzieningen in het primair, het speciaal en in het voortgezet onderwijs. De gemeente en de schoolbesturen slaan de handen ineen om de capaciteit van het onderwijs te vergroten zodat we gezamenlijk alle kinderen in (de groeiregio) Utrecht gezonde en duurzame huisvesting kunnen bieden.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Telefoon

14 030

E-mail

onderwijshuisvesting@utrecht.nl