Onderwijshuisvesting Scholen in Oog in Al

Het aantal leerlingen in de wijk Oog in Al neemt toe. Hierdoor groeien 2 scholen en moeten zij uitbreiden. Er komt een tijdelijke oplossing voor St. Dominicusschool en Johan de Wittschool.

Wat komt er en waarom?

We kiezen voor de komende jaren een tijdelijke oplossing voor de uitbreiding van de 2 scholen op de bestaande locaties. We verwachten dat het om een periode van 6 tot 8 jaar gaat.

St. Dominicusschool

De groepen leerlingen die nu tijdelijk in de Cereolfabriek zit, blijven hier. Op het schoolplein van de hoofdlocatie aan de Händelstraat 51 komt een tijdelijk gebouw voor 2 groepen.

Kenmerken van de tijdelijke huisvesting:

 • houten gevel bedekking
 • houten speelelementen op het plein
 • directe toegang naar het schoolplein vanuit beide lokalen
 • L-vorm met een afmeting van 19,2 meter breed en 16,8 meter lang
 • zijde van 16,8 meter komt tegen voetbalkooi aan te liggen. Voor boom aan het eind van deze zijde wordt een kapvergunning aangevraagd
 • zijde van 19,2 loopt parallel met naastgelegen woning

Indeling van de tijdelijke huisvesting:

 • ingang is aan de binnenkant van lange zijde van de L
 • rechts van de hal ligt een lokaal
 • recht tegenover de hal ligt een rechthoekige ruimte met daarin links een keuken en rechts het leerplein en de deur naar het lokaal
 • precies achter deze rechthoekige ruimte ligt het toiletblok en een kleine berging
 • gelijk links van de hal ligt een klein kantoor met daarnaast nog een aparte kast
 • om de hoek van de kast liggen een groot en een klein kantoor. Hiernaast ligt een deel van de L-vormige buitenberging. Dit is de tevens buitenkant van het noodlokaal
 • boven het korte deel van de buitenberging ligt een technische ruimte, gevolgd door een groot kantoor

Let op: het gaat hieronder om een schetsontwerp, het definitieve ontwerp kan hiervan afwijken.

Voetbalkooi

De huidige voetbalkooi vervangt de school door een afsluitbare kooi die minder geluid maakt. Zij kijkt wat de mogelijkheden zijn. De school heeft de sleutel van de afsluitbare kooi.

Planning St. Dominicusschool 2020

WanneerWat
Begin meiOffertes opvragen bij leveranciers voor tijdelijke huisvesting
Medio juniSelectie leverancier tijdelijke huisvesting
Eind juniOmgevings- en kapvergunning voor boom schoolplein aanvragen
Medio novemberPlaatsing tijdelijke huisvesting

Johan de Wittschool

Deze school blijft gebruikmaken van tijdelijke huisvesting op het schoolplein voor 2 groepen. De kwaliteit van het gebouw is beter dan het huidige gebouw.

Kenmerken van de tijdelijke huisvesting:

 • houten gevelbedekking
 • houten speelelementen op het plein
 • rechthoekige gebouw met een afmeting van 19,2 meter breed en 12 meter lang

Indeling tijdelijke huisvesting:

 • ingang: aan de smalle linker kant. De ingang, een lange die helemaal doorloop naar het eind. Deze verdeelt het gebouw in een linker en een rechter helft. De gang heeft in het midden een leerplein en aan het einde een keuken.
 • links: spreekkamer en 2 lokalen
 • rechts: berging, toiletblok en een spreekkamer

Op termijn (na 2025) zien we de Ravellaan 96 als mogelijkheid voor de groei van de scholen. De komende 3 tot 5 jaar kijken we of er behoefte blijft aan een vaste uitbreiding van de scholen. Ook kijken we in welke vorm deze uitgewerkt moet worden.

Let op: het gaat hieronder om een schetsontwerp, het definitieve ontwerp kan hiervan afwijken.

Planning Johan de Wittschool

WanneerWat
Begin mei 2020Voorbereiding aanbesteding
Medio juni 2020Selectie leverancier tijdelijke huisvesting
Medio juli 2020Omgevingsvergunning aanvragen
November/december 2020Plaatsing tijdelijke huisvesting
Januari 2021Begin gebruik nieuwe schoollokalen

Klankbordgroep

We hebben een klankbordgroep met een vertegenwoordiging van omwonenden, ouders en scholen. Zij praten mee over invulling en inpassing van de tijdelijke huisvesting op het schoolplein van beide scholen. En over de mogelijkheid van het gebruiken van het Beethovenplein als extra speelruimte.

In het kader van de coronavirus onderzoekt de gemeente in welke vorm (op afstand) de klankbordgroepen in de nabije toekomst gehouden worden. Wilt u hieraan deelnemen? Stuur dan een mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl, met als onderwerp: Klankbordgroep Oog in Al. Geeft u dan ook aan of u met name geïnteresseerd bent in:

 • de St. Dominicusschool
 • de Johan de Wittschool
 • beiden scholen

Waarom een tijdelijke locatie

We kozen voor een tijdelijke uitbreiding op de bestaande locaties, omdat:

 • uit het locatieonderzoek blijkt dat de voorgestelde mogelijkheden niet voldoen aan de wensen en eisen van alle belanghebbenden
 • er nu geen vaste locatie voor de uitbreiding is
 • het nu lastig te zeggen is hoeveel leerlingen er de komende jaren bijkomen door  de ontwikkelingen in Welgelegen, de Merwedekanaalzone, het Beurskwartier en Cartesiusdriehoek

Wat is er al gebeurd?

Tweede bijeenkomst klankbordgroep

U kon op 2 maart schetsontwerpen voor de tijdelijke huisvesting van de beide gebouwen zien. Bent u geïnteresseerd in het verslag van deze avond? Stuur dan een mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl, met als onderwerp: Verslag 2e klankbordgroep scholen in Oog en Al.

Eerste bijeenkomst klankbordgroep

Doel van de avond was input ophalen voor de 2 tijdelijke gebouwen. Bewoners hebben behoefte aan inzicht op de lange termijn huisvesting. Dat werd niet gegeven. Bewoners geven tips, aanbevelingen en opmerkingen voor de tijdelijke lokalen. We nemen deze inbreng in de schetsontwerpen die we maken.

Bent u geïnteresseerd in het verslag van deze avond? Stuur dan een mail naar onderwijshuisvesting@utrecht.nl, met als onderwerp: Verslag 1e klankbordgroep scholen in Oog en Al.

Bijeenkomst uitkomsten locatiestudie

Het doel van de bijeenkomst was om de aanwezigen in te lichten over de uitkomsten van de locatiestudie, de gekozen tijdelijke oplossing en de mogelijkheid die het college ziet op Ravellaan 96.

Gemeenteraad en college

Het college heeft de gemeenteraad door brieven en bijeenkomsten geïnformeerd over de voortgang van huisvesting van de scholen in de wijk Oog in Al. Bekijk hieronder de brieven en vergaderstukken:

Locatieonderzoek

Er is een uitgebreid onderzoek geweest naar extra ruimte voor de scholen. Gemeente, scholen en buurtbewoners hebben met elkaar gesproken over locaties. Alle (bewoners)voorstellen hebben geleid tot een lijst van ruim 30 mogelijke locaties in de wijk West. In het onderzoek is gekeken naar wettelijke, praktische, ruimtelijke en financiële zaken. Ook zaken als tijd en zekerheid voor de toekomst, zijn in het onderzoek meegenomen.

Bekijk het locatieonderzoek

Klankbordgroep bij het locatieonderzoek

De plannen zijn besproken met een klankbordgroep. Dit is een adviesgroep van bewoners. U kunt hier de verslagen van de klankbordgroep teruglezen:

Wijkraad

De wijkraad heeft in 2018 advies gegeven over de uitbreiding van de Dominicusschool en Johan de Witt school. Lees het advies en de reactie van het college van B en W hierop:

Bewonersavond

Er zijn 2 bewonersavonden in 2017 geweest: 14 december en 12 oktober.  Lees hieronder onder andere de verslagen:

Hulp en contact Onderwijshuisvesting