Onderwijshuisvesting Sloop Rubenslaan 91

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2020

Het oude schoolgebouw aan de Rubenslaan 91 staat al ruim 10 jaar leeg. Het gebouw is in zeer slechte staat, waardoor het onbruikbaar is. In oktober slopen we daarom het gebouw.

Wat gaat er gebeuren?

Grond blijft voor onderwijshuisvesting

Utrecht is een snelgroeiende stad en daardoor zijn ook de wijken in ontwikkeling. Om er zeker van te zijn dat toekomstige nieuwe kinderen een plekje op een buurtschool hebben, heeft de gemeente het volgende besloten.

De grond waarop het voormalige schoolgebouw staat, moet beschikbaar blijven. Om er in de toekomst, als het nodig is, weer een school te kunnen bouwen. De grond wordt dus aangehouden als reservelocatie voor onderwijshuisvesting.

Doet de gemeente dit niet en zou zij de grond een andere bestemming geven, bijvoorbeeld om er huizen op te bouwen, dan kan de grond daarna niet meer teruggevorderd worden op het moment dat de wijk een extra school nodig heeft. Op dit moment is niet bekend wanneer er een nieuwe school nodig is.

Wat doet de gemeente in de tussentijd met de grond?

De gemeente onderzoekt nu wat de mogelijkheden zijn om de grond zinvol te gebruiken.

Planning
WanneerWat
MeiAanvraag omgevingsvergunning
Najaar 2020Asbestsanering en sloop van het pand

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening