Onderwijshuisvesting Nieuwbouw SO Fier

SO Fier biedt speciaal onderwijs aan leerlingen die intensieve vragen stellen op het gebied van gedrag. Het nieuwe schoolgebouw wordt gebouwd op de bestaande locatie van de school aan de Winklerlaan 79. In 2018 start de nieuwbouw van de school.

Eind 2015 verhuisden leerlingen en medewerkers van SO Fier naar een tijdelijke locatie in Overvecht. Het pand aan de Winklerlaan was verouderd was en werd te klein. Het gebouw aan de Winklerlaan is gesloopt in het najaar van 2017.

Globale Planning

Wanneer alles volgens planning verloopt, zal de bouw na de zomervakantie van 2018 starten.

  • Start bouw - september 2018
  • Nieuwbouw gereed - juli 2019
  • Schoolgebouw in gebruik – september 2019

Documenten

Het Startdocument (pdf, 1,7 MB) is op 7 februari 2017 vastgesteld. Dit is de start van het planproces, daarin staat welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden. 

Bestemmingsplanwijziging

De school zal 2 lagen moeten krijgen zodat de school op het kavel past en er daarnaast nog voldoende speelruimte en groen is. Het nieuwe gebouw past op deze manier niet meer in het bestemmingsplan. Daarom zijn er aanpassingen nodig om de nieuwe school te kunnen bouwen.

Over SO Fier

SO Fier biedt speciaal onderwijs aan leerlingen die intensieve vragen stellen op het gebied van gedrag. De vragen die kinderen stellen zijn het uitgangspunt van het handelen van de school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SO FIER en kijken op www.sofier.nl/nieuws/nieuwbouw.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening