Onderwijshuisvesting Tijdelijk dependance Amadeus en kinderopvang aan Landschapsbaan

We staan in Vleuterweide voor een complexe puzzel met een aantal voorzieningen in de buurt. Er is vanaf de zomer van 2020 tijdelijk een plek nodig voor een dependance van het Amadeus Lyceum en de kinderopvangorganisaties uit Weide Wereld. Deze plek is gevonden aan de Landschapsbaan op het voormalige ketenterrein van firma Van Gelder.

Laatste nieuws

Tijdens de informatiebijeenkomst op 16 december 2019 hebben we aangegeven dat de omgevingsvergunning voor het tijdelijke gebouw van het Amadeus Lyceum in januari zou worden aangevraagd. Dit is nog niet gebeurd. We verwachten u hierover binnenkort meer informatie te kunnen geven.

De opgave in de wijk

Met het groeiend aantal inwoners in de buurt is ook het aantal jongeren toegenomen. Er is een tijdelijke locatie nodig waar deze jongeren naar school kunnen. Het Amadeus Lyceum heeft momenteel meer leerlingen dan in het gebouw passen. De gemeente Utrecht moet voorzien in huisvesting voor deze leerlingen. Tegelijkertijd wordt MFA Weide Wereld vanaf eind volgend 2020 verbouwd en zoeken we een tijdelijke plek voor de kinderopvangorganisaties. Beide voorzieningen liggen bij elkaar in de buurt. Daarom is de zoektocht gecombineerd.

De keuze voor de Landschapsbaan

We hebben meerdere locaties onderzocht die de gemeente in de wijk tot haar beschikking heeft. Er is wettelijk bepaald dat de dependance van het Amadeus Lyceum dichtbij de hoofdlocatie moet liggen.

De bestemming van de vijver

Omwonenden wachten langere tijd op duidelijkheid over de bestemming van de vijver aan de Landschapsbaan. In februari hebben zij een wijkbericht gehad met het bericht dat deze plek in beeld is voor de tijdelijke huisvesting van een school. Nu kunnen wij bevestigen dat hier inderdaad tijdelijk een school komt. Daarnaast komt hier tijdelijk kinderopvang. Er zijn kort geleden werkzaamheden geweest om de huidige vijver te vergroten. Ook de gemeente wil graag dat deze vijver er komt. De gemeente spant zich tot het uiterste in dat deze tijdelijke locatie vanaf de zomer van 2023 de uiteindelijke bestemming krijgt als vijver.

Welke tijdelijke gebouwen komen er?

  • Dependance Amadeus Lyceum (zomer 2020-zomer 2023)

    Het aantal leerlingen van het Amadeus Lyceum is sterk gegroeid. In het huidige gebouw aan de Burchtpoort is te weinig ruimte: 200 leerlingen krijgen tot de zomer van 2020 tijdelijk les in een dependance in VOLT! We zoeken nu naar een andere plek voor de dependance van het Amadeus. VOLT! heeft deze ruimte de komende jaren waarschijnlijk zelf nodig voor het groeiend aantal leerlingen. Deze dependance is tijdelijk nodig. Er komt de komende jaren elders in de wijk Vleuten-De Meern een nieuwe middelbare school voor 1.000 leerlingen. Vanaf 2020 starten we met het onderzoek naar mogelijke locaties hiervoor. Lees meer over de groei van het Amadeus Lyceum

  • Kinderopvang Koko en Smallsteps (januari 2021 – zomer 2022)

    Deze kinderopvangorganisaties zitten nu in MFA Weide Wereld. Dit gebouw wordt gerenoveerd. Koko en Smallsteps moeten daarom tijdelijk verhuizen naar een andere locatie in de buurt. Voor de scholen in Weide Wereld is een andere tijdelijke oplossing gezocht voor die periode, deels in Weide Wereld en deels in bestaande tijdelijke huisvesting.

    Lees meer over MFA Weide Wereld

Meedenken over de inrichting

De keuze voor deze locatie staat vast. Bewoners, ouders en andere betrokkenen kunnen meedenken over de indeling van het terrein. Dit kan door uw ideeën via e-mail onderwijshuisvesting@utrecht.nl met ons te delen.

Informatiebijeenkomst 16 december 2019

Bekijk de presentatie van de infomatiebijeenkomst (pdf, 1,2 MB)

Lees het verslag van de informatieavond (pdf, 172 kB)

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening