Onderwijshuisvesting Tijdelijk dependance Amadeus en kinderopvang aan Landschapsbaan

We staan in Vleuterweide voor een complexe puzzel met een aantal voorzieningen in de buurt. Met het groeiend aantal inwoners in de buurt is ook het aantal jongeren toegenomen. Er is een tijdelijke locatie nodig waar deze jongeren naar school kunnen.

Het Amadeus Lyceum heeft momenteel meer leerlingen dan in het gebouw passen. De gemeente Utrecht moet voorzien in huisvesting voor deze leerlingen. Tegelijkertijd wordt MFA Weide Wereld vanaf eind volgend 2020 verbouwd en zochten we een tijdelijke plek voor de kinderopvangorganisaties. Beide voorzieningen liggen bij elkaar in de buurt. Daarom is de zoektocht gecombineerd en is gekozen voor de Landschapsbaan als locatie.

Indeling kavel met tijdelijk gebouw Amadeus Lyceum bekend

Tijdens de informatiebijeenkomst op 16 december en via e-mail hebben bewoners en andere betrokkenen ideeën over de indeling van het terrein met ons gedeeld. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met deze ideeën. De indeling van de dependance van het Amadeus Lyceum op de kavel is nu bekend. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

Bekijk de tekening van de indeling van de kavel Landschapsbaan (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Toelichting indeling kavel Landschapsbaan

Toegang en parkeren:

 • De toegang voor de dependance van het Amadeus Lyceum is vanaf het park. Er is ruimte voor een gescheiden toegang voor de toekomstige kinderopvang.  
 • De toegang tot de locatie moet af te sluiten zijn voor de veiligheid in de avond en het weekend.
 • De route voor voetgangers en fietsers vanaf het fietspad en vanaf de hoofdvestiging van het Amadeus Lyceum naar de dependance loopt deels via het bestaande pad door het park. Aan de zijde van de Vossenburcht houden we meer afstand tot de woningen.
 • Parkeren voor personeel en halen en brengen van het Amadeus Lyceum en de kinderopvang is op de parkeerplaats bij het winkelcentrum.
 • De inrit aan de Landschapsbaan blijft bestaan voor bouwverkeer en hulpdiensten, maar is niet voor halen en brengen of parkeren.

Plaats van het gebouw:

 • Het gebouw staat haaks op de Landschapsbaan. Op die manier staat het gebouw het minst in het zicht van de meest nabij gelegen woningen.
 • Het brede deel van Amadeus is 1 laag, dit deel aan de zijde van de Landschapsbaan geeft meer ruimte bij de entree en geeft minder hinder voor uitzicht van woningen.
 • De ramen komen aan de lange zijden van het gebouw. Aan de korte zijden komen deuren met glazen stroken in het midden.
 • De plaats van het gebouw voor de kinderopvang is nog niet bekend. Aan de oostzijde van de kavel is hiervoor ruimte vrijgehouden.

Plein en buitenruimte:

 • Het terrein wordt aan de oostzijde grotendeels afgeschermd door een fietsenstalling.
 • Het plein ligt gedeeltelijk ingesloten tussen het gebouw en de fietsenstalling.
 • Bij het gebouw van Amadeus komt geen vlaggenmast.
 • Voor de veiligheid komt er een goede afscheiding van het water met groen, bijvoorbeeld hekwerk met Hedra.
 • Groen zorgt voor een betere uitstraling en voor (beperkte) demping van geluid.

Welke tijdelijke gebouwen komen er?

De keuze voor de Landschapsbaan

De plek voor de dependance van het Amadeus Lyceum en de kinderopvangorganisaties uit Weide Wereld is gevonden aan de Landschapsbaan op het voormalige ketenterrein van firma Van Gelder. We hebben meerdere locaties onderzocht die de gemeente in de wijk tot haar beschikking heeft. Er is wettelijk bepaald dat de dependance van het Amadeus Lyceum dichtbij de hoofdlocatie moet liggen.

Vijver

Omwonenden wachten al een tijd totdat het terrein aan de Landschapsbaan water wordt, zoals in het bestemmingsplan staat. Ook de gemeente wil graag dat de vijver er komt, zoals u in de brief van Wethouder Klaas Verschuure (pdf, 65 kB) kunt lezen. De gemeente spant zich tot het uiterste in om te zorgen dat deze tijdelijke locatie vanaf de zomer van 2023 de uiteindelijke bestemming krijgt als vijver.

Informatiebijeenkomst 16 december 2019

Bekijk de presentatie van de informatiebijeenkomst (pdf, 1,2 MB)

Lees het verslag van de informatieavond (pdf, 172 kB)

Hulp en contact Onderwijshuisvesting