Onderwijshuisvesting Tijdelijk schoolgebouw aan Dave Brubeckstraat

De multifunctionele accommodaties Waterwin en Het Zand worden verbouwd. Tijdens de verbouwingen moeten de scholen, vroeg- en voorschoolse educatie en kinderdagverblijven - in fases - tijdelijk op een andere locatie gehuisvest worden. De locatie van de tijdelijke huisvesting is aan de Dave Brubeckstraat.

Wat komt er?

  • Er worden 18 lokalen voor de scholen en 6 lokalen voor de kinderopvang gerealiseerd.
  • Het schoolplein wordt ca. 700 m2 voor de scholen en ca. 250 m2 voor het kinderdagverblijf en voor- en vroegschoolse educatie.
  • Er wordt een open fietsenstalling gerealiseerd van ca. 225 m2.

Wie maken gebruik van het gebouw?

Tijdens de renovatiewerkzaamheden maken de 4 scholen van MFA’s Waterwin en Het Zand ná elkaar gebruik van de tijdelijke huisvesting:

  • In 2019 MFA Waterwin: eerst Hof ter Weide en daarna Waterrijk.
  • In 2020 de scholen van MFA Het Zand: eerst OBS Het Zand en daarna Arcade.
  • De organisaties Spelenderwijs (vroeg- en voorschoolse opvang) en Saartje (buitenschoolse opvang en kinderdagopvang) verhuizen met de scholen mee.

Lees meer over de verbouwing van MFA Het Zand
Lees meer over de verbouwing van MFA Waterwin

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

projectmfaleidscherijn@utrecht.nl

Uw mening