Onderwijshuisvesting Tijdelijke huisvesting ACADEMIE TIEN en Leidsche Rijn College

Impressie tijdelijk schoolgebouw, met een grijs blokgebouw op de achtergrond, parkeerplaatsen en groen op de voorgrond en een schoolterrein voor het gebouw

ACADEMIE TIEN en Leidsche Rijn College, 2 scholen voor voortgezet onderwijs, krijgen tijdelijke huisvesting op een kavel aan de Philips Guldenhof in Leidsche Rijn. ACADEMIE TIEN ter voorbereiding op de nieuwe locatie aan het Berlijnplein. En Leidsche Rijn College in het schooljaar 2018-2019 om de leerlingengroei op te vangen.

Bekijk het filmpje over het tijdelijke schoolgebouw

Uitgangspunten tijdelijk schoolgebouw

  • Vanaf de start van het schooljaar 2018-2019
  • Voor een periode van ongeveer 3,5 jaar (tot medio 2021)
  • Voor ongeveer 1.000 leerlingen
Planning
DataActiviteiten
Begin 2018definitief ontwerp
Tweede kwartaal 2018start plaatsing tijdelijk schoolgebouw
Begin schooljaar 2018-2019gebouw wordt opgeleverd en in gebruik genomen tot medio 2021
Begin schooljaar 2019-2020verhuizing leerlingen tijdelijke locatie naar Leidsche Rijn College aan de Maartvlinder 1

De direct omwonenden informeren en raadplegen we regelmatig over de bouwplannen.

Over ACADEMIE TIEN

Lees meer op www.academietien.nl

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening