Onderwijshuisvesting Tijdelijke plek Kromme Rijn College i-LaB! aan Ramsesdreef

Het schoolgebouw aan de Ramsesdreef 190 wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting voor scholen die verbouwen of wachten op nieuwbouw. Vanaf mei komt er een nieuwe school in: het Kromme Rijn College. Deze middelbare school groeit en heeft gebrek aan ruimte. In 2024-2025 krijgt het Kromme Rijn College er een tweede locatie bij. Om de groei voor nu op te vangen komt het i-LaB! naar de Ramsesdreef. De Ramsesdreef heeft plaats voor maximaal 100 i-LaB! leerlingen.

Het i-LaB! van het Kromme Rijn College

Het Kromme Rijn College is de Utrechtse school voor voortgezet speciaal onderwijs. Op het i-LaB! zitten leerlingen die zich in zichzelf terug trekken bij spanningen. De speciale aanpak in het i-LaB! helpt deze jongeren om weer terug te keren naar het regulier onderwijs.

De leerlingen zijn tussen 11 en 17 jaar oud. Ze zitten in het eerste, tweede of derde leerjaar en krijgen les op niveau van praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo.

Een deel van de leerlingen maakt gebruik van taxi’s/leerlingenvervoer om naar school te gaan. We zullen samen met de school en in overleg met de buren eventuele overlast zoveel mogelijk voorkomen.

Wat gaat er gebeuren?

Voor de verhuizing van het i-LaB! naar Ramsesdreef 190 moet nog een kleine verbouwing komen in dit schoolgebouw. Ook wordt de fietsenstalling op het schoolplein verwijderd. Op dit moment wordt een aannemer gezocht. Het is niet zeker of de school in mei verhuist of na de zomervakantie.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
April-mei of zomer 2022

Verbouwing binnen in schoolgebouw en verwijdering fietsenstal

Mei of augustus 2022Verhuizing i-LaB! naar tijdelijke locatie Ramsesdreef
2024-2025Verhuizing i-Lab! naar nieuw schoolgebouw

Hulp en contact Onderwijshuisvesting