Onderwijshuisvesting Uitbreiding Christelijk Gymnasium

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
2020/2021

Het Christelijk Gymnasium Utrecht is een gymnasium voor voortgezet onderwijs in de stad Utrecht. Op dit moment heeft het Christelijk Gymnasium ruimte voor ongeveer 970 leerlingen. Na de uitbreiding kunnen hier hetzelfde aantal leerlingen terecht.

Wat gaat er gebeuren?

De school bestaat nu uit 2 losse gebouwen, het hoofdgebouw en het monumentale gebouw 'De Paddenstoel'.

  • De 2 gebouwen worden door middel van een grote open ruimte, een atrium, met elkaar verbonden. Dit atrium gaat gebruikt worden voor diverse onderwijsvoorzieningen.
  • Een deel van De Paddenstoel wordt gesloopt en weer opnieuw aangebouwd. Het bestaande kunstwerk op de gevel van De Paddenstoel blijft behouden.

Tijdelijke huisvesting

Een deel van de leerlingen zal tijdens de werkzaamheden opgevangen worden in tijdelijke huisvesting aan de Laan van Puntenburg.

Duurzaamheid

Utrecht wil koploper zijn als het gaat om de verandering naar een duurzame energievoorziening. Daarom wordt het nieuwe atrium voorzien van:

  • een extra ge├»soleerde gevel, dak en vloeren;
  • energiezuinige installaties;
  • LED verlichting.

Wat merkt u van de werkzaamheden

De bouwwerkzaamheden zullen alleen op gezette tijden zijn: van 07.00 uur tot 17.00 uur en in principe niet in de weekenden. Hierdoor wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt. Ook rijdt het bouwverkeer het terrein van de school op en af via de Koningsbergerstraat en de Graadt van Roggenweg. De speeltuin blijft daarmee intact zodat kinderen hier kunnen blijven spelen.

Planning
WanneerWat
Juni 2020Aanvraag omgevingsvergunning
Augustus 2020Sloopwerkzaamheden
September 2020Start werkzaamheden
Augustus 2021Schooljaar start in het nieuwe gebouw

Wat is er al gebeurd?

Informatieavond op 10 maart 2020

Op 10 maart 2020 organiseerde de school een informatieavond. Tijdens deze avond is het voorlopige schetsontwerp gepresenteerd. Hier konden vragen over gesteld worden. In juni 2020 is de omgevingsvergunning aangevraagd.

Hulp en contact Onderwijshuisvesting