Onderwijshuisvesting Uitbreiding en renovatie Bonifatiuscollege

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2020/2022

Het St. Bonifatiuscollege is verouderd en aan vernieuwing toe. Daarnaast groeit het aantal leerlingen van de school. Daarom vernieuwen en breiden we het St. Bonifatiuscollege uit. Straks is er ruimte voor 1.620 leerlingen.

Wat gaat er gebeuren?

  • We slopen een deel van het hoofdgebouw en bouwen dit later weer terug.
  • Bij het brugklasgebouw bouwen we 2 nieuwe gymzalen.
  • Tijdens de renovatie zijn de lessen mogelijk in het huidige gebouw. Er komen een aantal tijdelijke lokalen.

Sfeerimpressies voorlopig ontwerp

Op de hoogte blijven en meedenken

Informatieavond maandag 18 november

Op de bijeenkomst is een presentatie gegeven over het schetsontwerp, de planning en de stappen in het proces. Daarna konden bewoners vragen stellen aan het schoolbestuur en de gemeente. De volgende onderwerpen zijn besproken:

Vragen en aandachtspunten van bewoners en reactie:

  • Locatie van de gymzalen. Dit wordt waarschijnlijk bovenop het brugklasgebouw.
  • Overlast van leerlingen in de binnentuinen van woningen aan de overzijde of vuil en overlast op straat. Dit soort overlast graag melden bij de school.
  • Stadsverwarming mogelijk maken voor omliggende woningen. De gemeente informeert naar de mogelijkheden.
  • Zonnepanelen voor de buurt op het dak van het Boni te plaatsen. Het schoolbestuur onderzoekt of dit mogelijk is.
  • Route van het bouwverkeer. Dit zal waarschijnlijk via de Notenbomenlaan gaan.
  • Contact tijdens de bouw met bewoners. Hiervoor wordt een contactpersoon aangewezen.
  • De volgende informatiebijeenkomst vindt in het voorjaar plaats.

Naar boven

Planning
WanneerWat
Tot medio 2020Ontwerp en voorbereidng plannen
augustus 2020Sloop van twee gymzalen en bijgebouw
Schooljaar 2020-2021bouw lesvleugel op de plaats van de gymzalen
Schooljaar 2021-2022sloop van de huidige kantine
Schooljaar 2021-2022bouw van de aula en Betaplein
Schooljaar 2021-2022renovatie bestaande vleugels
Schooljaar 2021-2022parkeerplaatsem bij het brugklasgebouw buurtvriendelijk aanleggen
Schooljaar 2021-2022voortuin aan de Burg. Fockema Andreaelaan buurtvriendelijk aanleggen
2022Oplevering renovatie en nieuwbouw hoofdgebouw

Hulp en contact Onderwijshuisvesting

Uw mening