Onderwijshuisvesting Uitbreiding en renovatie Bonifatiuscollege

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2020/2022

Het St. Bonifatiuscollege is verouderd en aan vernieuwing toe. Daarnaast groeit het aantal leerlingen van de school. Daarom vernieuwen en breiden we het St. Bonifatiuscollege uit. Straks is er ruimte voor 1.620 leerlingen.

Wat gaat er gebeuren?

Renovatie hoofdgebouw

Het grootste deel van het hoofdgebouw gaan we vernieuwen en opknappen. Na de renovatie:

 • zijn de lokalen vergroot
 • is het gebouw bijna energieneutraal
 • ligt er nieuwe vloerbedekking
 • zijn er meer studieplekken voor de leerlingen
 • zijn technische installaties vervangen
 • is de luchtcirculatie verbeterd
 • heeft de school dubbel glas
 • zijn er nieuwe toiletruimtes

Sloop

De 2 verouderde gymzalen, de huidige aula en technieklokalen worden in augustus gesloopt.

Nieuwbouw

 • De 2 gymzalen die worden gesloopt bij het hoofdgebouw worden teruggebouwd. Hiervoor organiseren we in het najaar een inspraakavond.
 • Er komt een nieuwe onderwijsvleugel op de plek waar nu nog de gymzalen staan.
 • Er komt een nieuwe aula en studieruimte op het nieuwe binnenterrein.
Planning
WanneerWat
Tot de zomer 2020Aanvraag omgevingsvergunning en verdere voorbereiding
Augustus 2020Sloop 2 gymzalen en bijgebouw
Najaar 2020Gefaseerde nieuwbouw op de plaats van de gymzalen en inspraakavond nieuwbouw gymzalen
Schooljaar 2020-2021Renovatie hoofdgebouw
Schooljaar 2020-2021Bouw van de aula en Bètaplein
Eind 2021Start nieuwbouw gymzaal
Mei 2022Oplevering renovatie en nieuwbouw hoofdgebouw

Hulp en contact Onderwijshuisvesting